Hlavní obsah

fear [fɪə]

Vyskytuje se v

instil: instil fear in sb(postupně) nahnat strach komu

shriek: give a shriek of fearvyjeknout strachem

tremble: tremble with feartřást se strachem

myself: I fear it myself.Já sám se toho bojím.

shake: She was shaking with fear.Třásla se strachem.

squeal: give a squeal of fearstrachem vyjeknout

obava: vyvolat obavy z čehoraise/provoke/cause fears, raise the spectre of sth

obava: rozptýlit obavydispel fears, put fears to rest

rozptýlit: rozptýlit obavydispel fears, put/lay fears to rest

vyvolat: vyvolat obavy z čehoraise/provoke/cause fears, raise the spectre of sth

žádný: Žádný strach!(Have) no fear!

domyslet: Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.I fear to think of what might happen.

klepat se: klepat se strachyshiver with fear

neznámo: strach z neznámafear of the unknown

obava: Buďte bez obav.Don't worry., Have no fear.

obávat se: obávat se nejhoršíhofear the worst

překonat: Musíš překonat strach z létání.You must overcome your fear of flying.

stísněný: strach ze stísněných prostorfear of confined spaces

strach: překonat strach z létáníovercome one's fear of flying

z, ze: ze strachuout of fear

z, ze: strach z neznáméhofear of the unknown