Hlavní obsah

fear [fɪə]

Vyskytuje se v

instil: instil fear in sb(postupně) nahnat strach komu

shriek: give a shriek of fearvyjeknout strachem

tremble: tremble with feartřást se strachem

myself: I fear it myself.Já sám se toho bojím.

shake: She was shaking with fear.Třásla se strachem.

squeal: give a squeal of fearstrachem vyjeknout

obava: raise/provoke/cause fears, raise the spectre of sthvyvolat obavy z čeho

rozptýlit: dispel fears, put/lay fears to restrozptýlit obavy

vyvolat: raise/provoke/cause fears, raise the spectre of sthvyvolat obavy z čeho

žádný: (Have) no fear!Žádný strach!

domyslet: I fear to think of what might happen.Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.

klepat se: shiver with fearklepat se strachy

neznámo: fear of the unknownstrach z neznáma

obávat se: fear the worstobávat se nejhoršího

překonat: You must overcome your fear of flying.Musíš překonat strach z létání.

stísněný: fear of confined spacesstrach ze stísněných prostor

strach: overcome one's fear of flyingpřekonat strach z létání

z, ze: out of fearze strachu

fear: for fear of sthze strachu, že