Hlavní obsah

panic [ˈpænɪk]

Podstatné jméno

  • panika, zděšenímed. panic attackpanická ataka, náhlý záchvat úzkostipanic buttonnouzové tlačítko k přivolání pomoci

Slovesopt&pp -icked

  • (z)panikařitpanic sb into doing sthzpanikařit koho tak, že udělá co unáhlené rozhodnutí ap.

Přídavné jméno

  • panickýpanic buyingpanické nákupy, nákupní horečka ve strachu z nedostatku zboží ap.

Vyskytuje se v

panický: panický strachpanic, velké obavy dread

propadnout: propadnout panicestart to panic, hovor. press the panic button

panika: Nepodléhejte panice.Don't panic.

podléhat: Nepodléhej(te) panice!Don't panic!

zmocnit se: Zmocnila se ho panika.Panic overtook him., He flew into panic.

stricken: panic strickenvyděšený, zachvácený panikou