Hlavní obsah

panic [ˈpænɪk]

Podstatné jméno

  • panika, zděšenímed. panic attackpanická ataka, náhlý záchvat úzkostipanic buttonnouzové tlačítko k přivolání pomoci

Slovesopt&pp -icked

  • (z)panikařitpanic sb into doing sthzpanikařit koho tak, že udělá co unáhlené rozhodnutí ap.

Přídavné jméno

  • panickýpanic buyingnákupní horečka ve strachu z nedostatku zboží ap.

Vyskytuje se v

stricken: vyděšený, zachvácený panikoupanic stricken

panický: panický strachpanic, velké obavy dread

propadnout: start to panic, hovor. press the panic buttonpropadnout panice

panika: Don't panic.Nepodléhejte panice.

podléhat: Don't panic!Nepodléhej(te) panice!

zmocnit se: Zmocnila se ho panika.Panic overtook him., He flew into panic.

panic: panická ataka, náhlý záchvat úzkostimed. panic attack