Hlavní obsah

myself [maɪˈself]

Zájmeno

  1. vztahující se ke mněse, (sám) sebe, si I ask myself ...Ptám se sám sebe ...
  2. (já) sám zdůrazněníI fear it myself.Já sám se toho bojím.
  3. (já) sám, osobně bez pomoci jinýchI made it myself.To jsem udělal já sám.

Vyskytuje se v

can: I can take care of myself.Dovedu se o sebe postarat.

introduce: Let me introduce myself.Dovolte, abych se představil.

domluvit se: I can't make myself understood.Nedomluvím se.

dorozumět se: I can make myself understood in English.Dorozumím se anglicky.

dovolit: Let me introduce myself.Dovolte, abych se představil.

duch: I was saying to myself ...V duchu jsem si říkal ...

koupit: I'll buy myself a snack.Koupím si nějakou svačinu.

pomoct si: I can't help it/myself.Nemohu si pomoci.

představit se: Let me introduce myself.Dovolte mi, abych se představil.

rozdvojit se: I would have to split myself in two.To bych se musel rozdvojit.

sám: I don't know it myself.Já sám to nevím.

samotný: I myself am interested in it.Mne samotného to zajímá.

se, si: I bought myself a bike.Koupil jsem si kolo.

sobě: I don't like talking about myself.Nerad mluvím o sobě.

ukrýt se: I hid (myself) in ...Ukryl jsem se v ...

umýt se: I need to wash myself.Musím se umýt.

zabouchnout: Locked myself out.Zabouchl jsem si (dveře).

myself: I ask myself ...Ptám se sám sebe ...