Hlavní obsah

come to

Vyskytuje se v

aid: go to sb's aid, come to the aid of sbjít komu na pomoc

come: come (to happen)stát se, přihodit se

come: have it coming to onezasloužit si, koledovat si o co trest ap.

come: come to think of itvlastně, když nad tím tak přemýšlím uvození zřejmého ap.

end: come to an endskončit válka ap.

grief: come to griefšpatně dopadnout, skončit neúspěchem, pohořet

grip: get/come to grips with sth(začít) řešit, poprat se, vypořádat se s čím problémy ap.

halt: come to a haltzastavit se

harm: come to no harmnepřijít k újmě

life: come to lifeožít, oživnout, probudit se k životu aktivita ap.

light: come to lightvyjít najevo fakt ap., provalit se aféra ap.

mind: come to mindvybavit se komu co, napadnout koho co, vytanout na mysli co komu myšlenka

point: come to the pointdostat se k věci člověk v hovoru ap.

rest: come to restzastavit se přestat se pohybovat, o věci

sense: come to one's sensesdostat rozum, přijít k rozumu

sticky: come to a sticky endšpatně skončit

term: come to terms with sthsmířit se, vyrovnat se s čím

come: come to see sbpřijít na návštěvu za kým koho

come: come to like sbzačít mít rád, postupně si oblíbit koho

conclusion: come to the conclusion that ...dojít k závěru, že ...

dead: come to a dead stopi přen. úplně se zastavit

fore: come to the foredostat se do popředí

foreground: come to the foregrounddostat se do popředí

fruition: come to/reach fruitionuskutečnit se, splnit se, dojít naplnění

inglorious: come to an inglorious endskončit neslavně

love: come to love sb/sthzamilovat si koho/co

pass: come to passdojít k čemu, nastat co

power: come (in)to powerdostat se k moci

stand: come to a standzastavit (se)

stop: come to a stopzastavit se výtah ap.

trial: come to trialdostat se před soud případ ap.

anchor: come to anchorzakotvit

come: come to a conclusiondojít k závěru

come: It came to him ...Napadlo ho ...

come: come to osfpřijít k sobě

bezvědomí: probrat se z bezvědomícome around, come to

dostat se: dostat se k mocicome to power

mrtvý: uvíznout/ustrnout na mrtvém bodě jednání ap.come to a deadlock

mysl: přijít na mysl komucome (in)to sb's mind, spring to mind, napadnout cross sb's mind

nabýt: nabýt vědomí probrat secome (a)round, come to one's senses

najevo: vyjít najevocome out, transpire, come to light, emerge

nastejno: vyjít nastejnocome to the same thing, be as broad as it is long

návštěva: přijít na návštěvu ke komucome to see sb

povrch: vynořit se na povrchemerge, come to the surface

poznání: dojít k poznání, že ...attain the knowledge that, uvědomit si come to realize that ...

přijet: přijet na návštěvu ke komucome to visit sb

přijít: přijít na návštěvu ke komucome to see sb, visit sb

přijít: přijít k úrazu, přijít k úhoněget hurt, come to harm

úhona: přijít k úhoně, utrpět úhonucome to harm

újma: přijít k újměbe harmed, come to harm, suffer damage

úraz: přijít k úrazuget hurt, come to harm

vědomí: nabýt vědomíregain consciousness, come to

zachutnat: komu zachutnalo cosb began/came to like sth, chutnalo sb found sth delicious/tasty

zalíbit se: komu se zalíbilo cosb came to like, took to sth, took a fancy to sb

znelíbit se: komu se znelíbil(o) kdo/cosb took a/came to dislike, took against sb/sth

dělat: Kolik to dělá (celkem)?How much is it (altogether)?, How much does it come to?

dostat se: K tomu se dostaneme později.We will come to that later.

jít: Jdu za panem... máme zde schůzku ap.I'm here to see Mr ..., I've come to see Mr ..., I've got an appointment with Mr ...

k, ke, ku: Přijď k nám.Come to our place.

miláček: Pojď ke mně, miláčku!Come to me, darling.

mně: Přijď(te) ke mně.Come to my place.

nám: Přijď k nám.Come to our place., na návštěvu Come to see us.

napadnout: První, co mě napadlo...The first thing that came to my mind ...

nastat: Nastal čas, aby ...The time has come to ...

říkat si: Říkal si o to.He had it coming to him.

shodnout se: Zatím jsme se neshodli.We haven't come to an agreement yet.

tebou: Přišel za tebou.He came to see you.

tobě: Přijdu k tobě.I will come to your place.

vám: Přijdu k vám.I will come to your place.

vystřídat: Další skupina je přišla vystřídat.Another group came to relieve them.

zaregistrovat: Zaregistroval jsem, že...It came to my attention that...

závěr: dojít k závěru, že ...come to the conclusion that ..., arrive at a conclusion

bod: ustrnout na mrtvém bodě jednánícome to a deadlock

naprázdno: vyjít naprázdnovniveč come to nothing/up dry, nemít výsledek prove fruitless, nic nezískat leave/go empty handed

popředí: dostat se do popředí vyniknout ap.come to the fore