Hlavní obsah

fruition [fruːˈɪʃən]

Vyskytuje se v

fruition: come to/reach fruitionuskutečnit se, splnit se, dojít naplnění