Hlavní obsah

říkat si

Nedokonavé sloveso

  1. (žádat, koledovat si) o co be asking for sthŘíkal si o to.He had it coming to him.
  2. (myslet si) think to osf(přemýšlet, chtít vědět) wonder(předpokládat) supposeŘíkal jsem si, jestli byste ...I was wondering if you ...
  3. (ptát se sám sebe) be asking osf(nazývat sám sebe) call osf

Vyskytuje se v

povídat: povídá seříká se people say, it is said, rumour has it, tongues are wagging

říkat: Říká se ...People say, They say ...

se, si: Říká se, že ...They say/It is said that ...

tradovat se: Traduje se, že ...říká se They/People say that ..., It is said that ..., dle legendy Legend has it that ..., jdou fámy It is whispered that ..., There are rumours that ...

people: povídá se, říká sepeople say

they: Říká se, Povídá se, Prý ...They say ...

say: Říká se ..., Prý ...They say ...

říkat si: Říkal si o to.He had it coming to him.