Hlavní obsah

říct si

Dokonavé sloveso

  1. (požádat) o co ask for sth(naúčtovat poplatek) charge sthKolik si za to řeknou?How much do they charge for it?
  2. (domluvit se) say, agree on sth(rozhodnout se) decide (upon)
  3. (pomyslet si) think to osf, tell osf