Hlavní obsah

pomalu

Příslovce

  1. (malou rychlostí) slow(ly)(pomalým tempem) tardilyhud. lentoMluvte prosím pomaleji.Please, speak more slowly.
  2. hovor.(skoro) almost, nearly, virtuallyUž je pomalu čas jít.It is about time to go.

Vyskytuje se v

pomalý: slow lanedopr. pruh pro pomalá vozidla

chápavý: slow-witted, slow (on the uptake)pomalu chápavý

mluvit: Speak up/slowly, please!Mluv(te) nahlas/pomalu!

načase: It's about time to ...Je pomalu načase, aby ...

ease: ease one's way swhpomalu se pohybovat kam

grower: fast/slow growersrychle/pomalu rostoucí rostliny

lane: crawler lanepruh pro pomalá vozidla

mark: slow off the markpomalý, nechápavý

paced: slow-pacedpomalý, v poklidném tempu příběh ap.

slowness: with slownesspomalu, pomaličku

going: It's slow/hard going.Jde to pomalu/ztuha.

learner: He is a fast/slow learner.Rychle/Pomalu se učí., Je velmi/málo učenlivý.

must: Why must you do everything so slow.Proč musíš dělat všechno tak pomalu.

slow: Can you walk slower?Můžeš jít pomaleji?

haste: More haste, less speed.Pospíchej pomalu.

hold: hovor. Hold your horses!Tak počkat!, Pomalu, pomalu!, Zadrž!

pomalu: Please, speak more slowly.Mluvte prosím pomaleji.