Hlavní obsah

go ahead

Sloveso

  1. with sth přikročit k čemu, začít s čím, pustit se do čeho po schválení ap.Go ahead!Do toho!, Prosím!, Pokračuj!, Máš slovo. povídej, dělej ap.
  2. konat se událost ap.

Vyskytuje se v

ahead: Prosím., Do toho. vybídnutí, Pokračujte.Go ahead!

do: Do toho!Dělej Go ahead., Posluž si Be my guest., povzbuzování Go go go!, na hokeji, fotbale ap. Let's go!

napřed: Jdi napřed, doženu tě.Go ahead I'll catch up.

po: Až po vás.You first., After you., AmE Go ahead.

ráčit: Račte!prosím Go ahead!, až po Vás After you!

slovo: Máte slovo.The floor is yours., It's your turn to speak., prosím, můžete Go ahead.

go ahead: Do toho!, Prosím!, Pokračuj!, Máš slovo. povídej, dělej ap.Go ahead!