Hlavní obsah

step

Podstatné jméno, rod ženský

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

dupnout: step on it, hl. AmE gun the engine, put one's foot downdupnout na to/plyn

krok: take necessary stepspodniknout nutné kroky

odrazový: sport. i přen. springboard, přen. launch(ing) pad, přen. stepping stoneodrazový můstek

plyn: step on the gasšlápnout na plyn

pozor: Mind the step., Watch your step.Pozor schod.

přidat: u motoru open the throttle, šlápnout na to step on the gaspřidat plyn

schod: Watch/BrE též Mind your step!Pozor schod!

ustoupit: step asideustoupit stranou

brzda: step/slam on the brakeshovor. šlápnout/dupnout na brzdu

brzdit: Slow down!, v autě Step on the brakes!Brzdi!

podniknout: take action/stepspodniknout kroky

pospíšit si: Hurry up!, Step on it!, hovor. Look sharp., Make it snappy!Pospěš si!

rodič: adoptive/step parentsadoptivní/nevlastní rodiče

stoupnout: He stepped on my foot.Stoupl mi na nohu.

šlapat: Don't step in the mud.Nešlapej do bláta.

šlápnout: Step on it.Šlápni na to!

uslyšet: She heard steps behind the door.Uslyšela kroky za dveřmi.

zvýšit: They stepped up their efforts ...Zvýšili své úsilí ...

kostra: Shake a leg!, Look sharp!, Step on it!Pohni/Hejbni kostrou!

neznámo: step in the darkkrok do neznáma

vybočit: chovat se nekonformně step out of the linevybočit z řady

back: step back from sthodstoupit od čeho

backward: backward stepkrok zpět opak pokroku

ladder: step ladderštafle, přenosné schůdky

motor: stepping motorkrokový motor

pyramid: stepped pyramidstupňovitá pyramida

step: side stepúkrok, krok stranou

stepped: stepped pyramidstupňovitá pyramida

unsupported: child's first unsupported stepsprvní samostatné krůčky dítěte

watch: watch one's stepkoukat pod nohy, dávat pozor na cestu aby nezakopl ap.

aside: step/move asideustoupit/uhnout (stranou)

mind: Mind the step.Pozor schod.

soapbox: get/step on one's soapboxujmout se slova, vzít si slovo, začít s tou svou mluvit o svém oblíbeném tématu

flight: flight of steps/stairs(rovné)/rameno schodiště mezi patry, přen. patro

gas: step on the gasšlápnout na plyn/to v autě

retrace: retrace (one's steps)sth vrátit se, jít zpět kudy po vlastních stopách

shoe: fill/step into sb's shoesnahradit koho, zaujmout čí místo

steppe: steppe(s)step(i) travinatá oblast bez stromů

stepping stone: stepping stonesnášlapné kameny pro přechod přes potok ap.

breach: step into the breachzaskočit, zastoupit za nepřítomného