Hlavní obsah

podniknout

Dokonavé sloveso

  • co do(kroky ap.) (under)take(cestu ap.) make sthpodniknout krokytake action/stepspodniknout cestumake a journey

Vyskytuje se v

krok: take necessary stepspodniknout nutné kroky

odvetný: take retaliatory measurespodniknout odvetná opatření

action: take actionpodniknout kroky, jednat v nějaké záležitosti

journey: make/take a journeypodniknout cestu, cestovat

legal: práv. take legal actionpodat žalobu, podniknout právní kroky

measure: take measures to do sth, against sthpřijmout opatření, podniknout kroky k/proti čemu, zakročit proti čemu

necessity: necessity for actionpotřeba něco podniknout

remedial: take remedial actionpodniknout kroky k nápravě, přijmout nápravná opatření

step: take steps towards ...podniknout kroky k dosažení ...

podniknout: take action/stepspodniknout kroky