Hlavní obsah

rodič

Podstatné jméno, rod mužský

  1. rodiče (matka a otec) parentsadoptivní/nevlastní rodičeadoptive/step parents
  2. (otec či matka) parent

Vyskytuje se v

vlastní: biological child/parentsvlastní dítě/rodiče

aby: She was afraid of waking her parents.Bála se, aby nevzbudila rodiče.

rozejít se: Her parents separated.Její rodiče se rozešli.

stýkat se: I am not in touch with my parents.S rodiči se nestýkám.

svůj, svá, své, svoje: he with his parentson se svými rodiči

žít: Are your parents still alive?Žijí ještě vaši rodiče?

custodial: custodial parent= rodič, do jehož péče bylo dítě svěřeno

home: single-parent homeneúplná domácnost, domácnost s pouze jedním rodičem

non-custodial: non-custodial parentrodič, jemuž nebylo po rozvodu svěřeno dítě do péče

parent: single parent(rodič) samoživitel

parental: parental consentsouhlas rodičů

permission: AmE permission slippísemné svolení (rodičů) k účasti dítěte na školním výletě ap.

rodič: adoptive/step parentsadoptivní/nevlastní rodiče