Hlavní obsah

smět

Nedokonavé sloveso

  1. (mít svolení) may, be allowed tobe allowed to se užívá hlavně jako opis pro may v čase budoucím a minulém.Smím jít?May I go?Smím prosit?May I have this dance?Smí se to?Is it allowed?, (patří se to) Is it appropriate?
  2. (moci) may, can
  3. nesmět (kvůli okolnostem ap.) must notnesmět (nemít dovoleno též) may not, not be allowed (to)must not se běžně stahuje do tvaru mustn'tNesměl opustit dům.He wasn't allowed to leave the house.

Vyskytuje se v

copak: Do you think it is allowed?Copak se to smí?

nesmět: You mustn't tell him.Nesmíš mu to říct.

prosit: May I have this dance?Smím prosit?

smát se: Don't laugh at him.Nesmějte se mu.

uchýlit se: We mustn't resort to violence.Nesmíme se uchýlit k násilí.

naposled: He who laughs last laughs best.Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.

allow: (not) be allowed to do sth(ne)smět, (ne)mít dovoleno dělat co

fly: no fly listseznam lidí, kteří nesmí být vpuštěni do letadla

may: may notnesmět mít zakázáno

dance: May I have this dance?Smím prosit?

must: You mustn't tell anyone.Nikomu to nesmíš říkat.

shall: He shall not make his speech.On nebude mít ten projev., On nesmí mít ten projev.

unmissable: The film is simply unmissable.Ten film si prostě nesmíte nechat ujít/skutečně stojí za to.

smět: May I go?Smím jít?