Hlavní obsah

nesmět

Nedokonavé sloveso

  • must not, mustn't(nemít svolení) may not(opis) not be allowed toNesmíš mu to říct.You mustn't tell him.Nesměl vyjít z domu.He wasn't allowed to leave the house.

Vyskytuje se v

smět: nesmětkvůli okolnostem ap. must not, nemít dovoleno též may not, not be* allowed (to)

copak: Copak se to smí?Do you think it is allowed?

prosit: Smím prosit?May I have this dance?

smát se: Nesmějte se mu.Don't laugh at him.

smět: Smím jít?May I go?

smět: Smím prosit?May I have this dance?

smět: Smí se to?Is it allowed?, patří se to Is it appropriate?

smět: Nesměl opustit dům.He wasn't allowed to leave the house.

uchýlit se: Nesmíme se uchýlit k násilí.We mustn't resort to violence.

naposled: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.He who laughs last laughs best.

smát se: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.He who laughs last laughs longest.

allow: (not) be allowed to do sth(ne)smět, (ne)mít dovoleno dělat co

fly: no fly listseznam lidí, kteří nesmí být vpuštěni do letadla

may: may notnesmět mít zakázáno

dance: May I have this dance?Smím prosit?

may: May we come in?Smíme vstoupit?

must: You mustn't tell anyone.Nikomu to nesmíš říkat.

shall: He shall not make his speech.On nebude mít ten projev., On nesmí mít ten projev.

unmissable: The film is simply unmissable.Ten film si prostě nesmíte nechat ujít/skutečně stojí za to.