Hlavní obsah

nesmět

Nedokonavé sloveso

Vyskytuje se v

smět: kvůli okolnostem ap. must not, nemít dovoleno též may not, not be* allowed (to)nesmět

copak: Do you think it is allowed?Copak se to smí?

prosit: May I have this dance?Smím prosit?

smát se: Don't laugh at him.Nesmějte se mu.

uchýlit se: We mustn't resort to violence.Nesmíme se uchýlit k násilí.

naposled: He who laughs last laughs best.Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.

allow: (not) be allowed to do sth(ne)smět, (ne)mít dovoleno dělat co

fly: no fly listseznam lidí, kteří nesmí být vpuštěni do letadla

may: may notnesmět mít zakázáno

dance: May I have this dance?Smím prosit?

must: You mustn't tell anyone.Nikomu to nesmíš říkat.

shall: He shall not make his speech.On nebude mít ten projev., On nesmí mít ten projev.

unmissable: The film is simply unmissable.Ten film si prostě nesmíte nechat ujít/skutečně stojí za to.

nesmět: You mustn't tell him.Nesmíš mu to říct.