Hlavní obsah

prominutí

Podstatné jméno, rod střední

  1. (odpuštění provinění) pardon, excuse(milost) forgivenessprosit koho o prominutíask sb's pardon
  2. (odpuštění povinnosti) forgiveness(již nevymáhání) remission, remitments prominutímmy apologies, (před hrubým výrazem ap.) excuse my French

Vyskytuje se v

prominutí: my apologies, před hrubým výrazem ap. excuse my Frenchs prominutím

chtít: Sorry. It was no intention.Promiňte, já nechtěl.

obtěžovat: I'm sorry to bother you.Promiňte, že vás obtěžuji.

pozdě: I'm sorry I'm late.Promiňte, že jdu pozdě.

rušit: I am sorry to disturb you.Promiňte, že (vás) ruším.

splést si: Sorry, wrong number.Promiňte, spletl jsem si číslo. při telefonování

dispensation: dispensation from military serviceprominutí vojenské služby

duty: ekon. duty remissionprominutí cla

bother: I am sorry to bother you, ...Promiňte, že vás obtěžuji, ...

disturb: I am sorry to disturb you.Promiňte, že vás ruším.

keep: Sorry to keep you ...Promiň, že tě zdržuji ...

late: I'm sorry I'm late.Promiňte, že jdu pozdě.

like: I'm sorry to intrude on you like this.Promiňte, že vás takhle ruším.

nuisance: Sorry to be a nuisance.Promiňte, že otravuji.

beg: I beg your pardon!Promiňte., Prosím? nerozuměl jsem

French: pardon my Frenchpromiňte mi ten výraz, omluvte ty výrazy, s prominutím před hrubým výrazem ap.

prominout: omluva (I'm) sorry., k upoutání pozornosti ap. Excuse me!Promiňte!