Hlavní obsah

prominutí

Podstatné jméno, rod střední

  1. (odpuštění provinění) pardon, excuse(milost) forgivenessprosit koho o prominutíask sb's pardon
  2. (odpuštění povinnosti) forgiveness(již nevymáhání) remission, remitments prominutímmy apologies, (před hrubým výrazem ap.) excuse my French

Vyskytuje se v

chtít: Promiňte, já nechtěl.Sorry. It was no intention.

obtěžovat: Promiňte, že vás obtěžuji.I'm sorry to bother you.

pozdě: Promiňte, že jdu pozdě.I'm sorry I'm late.

prominout: Promiňte!omluva (I'm) sorry., k upoutání pozornosti ap. Excuse me!

prominout: Promiňte, že jdu pozdě.I'm sorry I'm late.

prominout: Promiňte, že vás přerušuji ...I am sorry to interrupt you ...

rušit: Promiňte, že (vás) ruším.I am sorry to disturb you.

splést si: Promiňte, spletl jsem si číslo. při telefonováníSorry, wrong number.

dispensation: dispensation from military serviceprominutí vojenské služby

duty: ekon. duty remissionprominutí cla

bother: I am sorry to bother you, ...Promiňte, že vás obtěžuji, ...

butt in: Sorry to butt in on you ...Promiňte, že vám do toho skáču...

disturb: I am sorry to disturb you.Promiňte, že vás ruším.

keep: Sorry to keep you ...Promiň, že tě zdržuji ...

keep: Sorry I was kept in a jam.Promiňte, zdržel jsem se v zácpě.

late: I'm sorry I'm late.Promiňte, že jdu pozdě.

like: I'm sorry to intrude on you like this.Promiňte, že vás takhle ruším.

nuisance: Sorry to be a nuisance.Promiňte, že otravuji.

beg: I beg your pardon!Promiňte., Prosím? nerozuměl jsem

French: pardon my Frenchpromiňte mi ten výraz, omluvte ty výrazy, s prominutím před hrubým výrazem ap.