Hlavní obsah

prosím

Nechtěli jste hledat:

prosepróza

pro rataúměrně, poměrně, poměrným dílem

prosaicprozaický, všední, obyčejný

prosaicallyprozaicky, všedně, obyčejně

proscribezakázat

proscriptionzakázání, zákaz

prosecute(soudně) stíhat

prosecutionsoudní/trestní stíhání , trestní řízení

prosecutoržalobce, prokurátor

proselytizeobracet na víru, přesvědčovat