Hlavní obsah

prosecute [ˈprɒsɪˌkjuːt]

Vyskytuje se v

attorney: prosecuting attorneystátní zástupce v USA

criminally: criminally prosecuted/responsibletrestně stíhaný/odpovědný

trespasser: Trespassers will be prosecuted.(Cizím osobám) vstup (na pozemek) zakázán.

vést: stíhat prosecute sb, proceed against sb, try sbvést soudní řízení proti komu

zástupce: public prosecutor, AmE prosecuting attorney, oblastní district attorneypráv. státní zástupce

žalobce: public prosecutor, prosecuting officer/AmE attorneystátní žalobce

trestně: prosecute sbtrestně stíhat koho

zakázat: Trespassers will be prosecuted.Cizím (osobám) vstup zakázán.

prosecute: prosecuting authoritiesorgány činné v trestním řízení