Hlavní obsah

prosecute [ˈprɒsɪˌkjuːt]

Vyskytuje se v

attorney: prosecuting attorneystátní zástupce v USA

criminally: criminally prosecuted/responsibletrestně stíhaný/odpovědný

trespasser: Trespassers will be prosecuted.(Cizím osobám) vstup (na pozemek) zakázán.

prosecute: prosecuting authoritiesorgány činné v trestním řízení