Hlavní obsah

sue [sjuː or suː]

Vyskytuje se v

podat: file a (law)suit, sue sb, press charges against sbpodat žalobu na koho

žaloba: sue sb, press charges, file a suit, bring a lawsuit, take legal action, bring a legal/an action against sb for sthpodat žalobu na koho pro co

žalovat: He sued him for libel.Žaloval ho za pomluvu.

sue: to sue out sthvymoci si, vysoudit co, domoci se, dovolat se čeho oficiální cestou