Hlavní obsah

sue [sjuː or suː]

Vyskytuje se v

podat: podat žalobu na kohofile a (law)suit, sue sb, press charges against sb

žaloba: podat žalobu na koho pro cosue sb, press charges, file a suit, bring a lawsuit, take legal action against sb for sth

soudit se: Chce se s nimi soudit o miliony.She wants to sue them for millions.

žalovat: Žaloval ho za pomluvu.He sued him for libel.