Hlavní obsah

další

Vyskytuje se v

průtah: without (further) delaybez (dalších) průtahů

přinést: Get me another glass.Přines mi další sklenici.

připojit se: We were joined by a few other people.Připojilo se k nám pár dalších lidí.

vystřídat: Another group came to relieve them.Další skupina je přišla vystřídat.

zabránit: prevent further damagezabránit dalším škodám

okolek: without further adobez dalších okolků

extra: without extrasbez dalších výloh

forward: ekon. carry forwardpřevést (na další stranu) v účetnictví ap.

further: without further adobez dalších okolků

outstanding: práv. outstanding offencesdalší zločiny za něž může být ještě daná osoba stíhána

picnic: AusE picnic race (meeting)= závody v přírodě spojené s další společenskou zábavou

treatment: follow-up treatmentnásledná/další léčba, doléčování, doléčení

after: the day afterden poté, další den

another: We're going to have another baby.Budeme mít další dítě.

get: Go and get me another glass.Běž a přines mi další sklenici.

další: and othersa další ve výčtu