Hlavní obsah

navazující

Vyskytuje se v

flight: (letecký) přípoj, navazující letconnecting flight

follow: vycházet z čeho, navazovat na co předchozí vývoj ap.follow on from sth

follow-up: navazující rozhovory diplomatickéfollow-up talks

onward: navazující letonward flight