Hlavní obsah

extra

Vyskytuje se v

mile: go the extra mile for sthvyvinout mimořádné úsilí pro co, snažit se, usilovat o co

optional: optional extra(s)výbava na přání, volitelná/příplatková výbava, výbava za příplatek auta ap., přen. něco navíc za příplatek

special: nothing specialnic extra

nothing: It's nothing special.Není to nic extra/zvláštního.

big deal: hovor. no big dealnic extra, žádná sláva, žádný zázrak

dálkový: dálkové studiumne řádné denní extra-mural studies, učení se na dálku distance learning

příjem: vedlejší/doplňkový příjemsupplementary/additional/extra income

přilepšit: přilepšit si vydělat si penízeenrich osf, make/get some extra money, k běžnému příjmu supplement one's income

přistýlka: pokoj s přistýlkouroom with extra bed

zvláštní: zvláštní vydání novin ap.special issue, extra

navíc: dva dny navíctwo extra/more days