Hlavní obsah

přilepšit

Dokonavé sloveso

  • komu improve sb's situationpřilepšit si vydělat si penízeenrich osf, make/get some extra money, (k běžnému příjmu) supplement one's income

Vyskytuje se v

enrich: enrich osfobohatit se, zbohatnout, přilepšit si

přilepšit: enrich osf, make/get some extra money, k běžnému příjmu supplement one's incomepřilepšit si vydělat si peníze