Hlavní obsah

ano

Částice

  1. (souhlas) yes(při hlasování) ay(e)hovor. yeahv odpovědi též dovětkem s pomocným slovesemMyslím, že ano.I think so.Ano? souhlasíš?OK?, All right?Berete si (zde přítomnou)... za svoji právoplatnou manželku? – AnoDo you take ... to be you lawfully wedded wife? – I do.On to neví, ale já ano!He doesn't know, but I do!
  2. (žádost) pleasetéž pomocí dovětku hl. v budoucím čase.

Vyskytuje se v

asi: Je doma? – Asi ano.Is he at home? – I guess so.

doufat: Doufám, že ano/ne.I hope so/not.

myslet: Myslím, že ano.I think/guess so.

obávat se: Obávám se, že ano/ne.I'm afraid so/not.

telefon: (Ano) u telefonu. to jsem jáSpeaking.

určitý: v určitém smyslu anoin a sense yes

aye: provedu, ano paneloď. aye aye

so: jestli ano, je-li tomu takif so

afraid: Obávám se, že ano/ne.I'm afraid so/not.

do: Znáte ji, že ano?You know her, don't you?

expect: Řekl bych, že ano/ne. v odpovědi na otázkuI expect so/not.

guess: Asi ano.I guess so.

hope: Doufám, že ano.I hope so.

imagine: Domnívám se, že ano.I imagine so.

ano: Myslím, že ano.I think so.