Hlavní obsah

dovolit

Dokonavé sloveso

  • co komu allow sb to do sth, let sb do sth, permit(tolerovat) tolerate sthDovolte, abych se představil.Let me introduce myself.Dovolíte?May I?, Excuse me!No dovolte!I beg your pardon!

Vyskytuje se v

dovolit si: can afford (to do) sthmoci si dovolit (udělat) co mít na ap.

představit: Let me introduce you to my wife.Dovolte mi, abych představil svoji ženu.

představit se: Let me introduce myself.Dovolte mi, abych se představil.

allow: (not) be allowed to do sth(ne)smět, (ne)mít dovoleno dělat co

bold: make boldodvážit se, dovolit si učinit ap.

weather: weather permittingkdyž počasí dovolí, za příznivého počasí

afford: I can't afford a new car.Nemohu si dovolit nové auto.

explain: Let me explain it to you.Dovolte, abych vám to vysvětlil.

introduce: Let me introduce myself.Dovolte, abych se představil.

dovolit: Let me introduce myself.Dovolte, abych se představil.