Hlavní obsah

afford [əˈfɔːd]

Vyskytuje se v

ill: can ill afford (to do) sthnemoci si dovolit, je stěží si moci dovolit co muset zabránit

dopřát si: moci si dopřát co dovolit sican afford sth

dovolit si: moci si dovolit (udělat) co mít na ap.can afford (to do) sth

dovolit si: Nemůžeme si dovolit novou ledničku.We can't afford a new fridge.

mít: Na to nemám.finančně I can't afford it., intelektuálně That's beyond me.

utáhnout: To ještě (finančně) utáhnu.My pocket can afford it.

mít: mít na tofinančně can afford it, schopnostmi have what it takes, na daný úkol be up to the job