Hlavní obsah

afford [əˈfɔːd]

Vyskytuje se v

ill: nemoci si dovolit, je stěží si moci dovolit co muset zabránitcan ill afford (to do) sth

dopřát si: moci si dopřát co dovolit sican afford sth

dovolit si: moci si dovolit (udělat) co mít na ap.can afford (to do) sth

mít: Na to nemám.finančně I can't afford it., intelektuálně That's beyond me.

utáhnout: To ještě (finančně) utáhnu.My pocket can afford it.

afford: Nemohu si dovolit nové auto.I can't afford a new car.