Hlavní obsah

afford [əˈfɔːd]

Vyskytuje se v

ill: can ill afford (to do) sthnemoci si dovolit co muset zabránit

afford: I can't afford a new car.Nemohu si dovolit nové auto.