Hlavní obsah

dovolit

Dokonavé sloveso

  • co komu allow sb to do sth, let sb do sth, permit(tolerovat) tolerate sthDovolte, abych se představil.Let me introduce myself.Dovolíte?May I?, Excuse me!No dovolte!I beg your pardon!

Vyskytuje se v

dovolit si: moci si dovolit (udělat) co mít na ap.can afford (to do) sth

představit: Dovolte mi, abych představil svoji ženu.Let me introduce you to my wife.

představit se: Dovolte mi, abych se představil.Let me introduce myself.

dovolit: Dovolte, abych se představil.Let me introduce myself.