Hlavní obsah

udělit

Dokonavé sloveso

  1. komu co (cenu ap.) award sb sth(schválením ap.) grant(dát) give sth to sb(propůjčit) conferform. bestow sth on sbudělit plnou moc komugrant/give sb power of attorneyudělit milost komugrant sb a pardon, pardon sbudělit pokutu komufine sb, impose a fine on sbudělit stipendium komugrant a scholarship to sb
  2. (rychlost ap.) give, impart

Vyskytuje se v

vyznamenání: decorate sbudělit komu vyznamenání

audience: The king granted/gave them an audience.Král jim udělil audienci.

azyl: grant sb asylumudělit komu azyl

povolení: give/grant sb permission, permit sb to do sthudělit komu povolení k čemu

lekce: teach sb a lessondát/udělit komu lekci

dispensation: grant a dispensationudělit výjimku

grant: grant a patentudělit patent

pardon: práv. grant a pardonudělit milost

patent: grant a patentudělit patent

permit: grant a work permitudělit pracovní povolení

floor: give the floor to sbudělit/předat slovo komu v debatě ap.

udělit: grant/give sb power of attorneyudělit plnou moc komu