Hlavní obsah

udělit

Dokonavé sloveso

  1. komu co (cenu ap.) award sb sth(schválením ap.) grant(dát) give sth to sb(propůjčit) conferform. bestow sth on sbudělit plnou moc komugrant/give sb power of attorneyudělit milost komugrant sb a pardon, pardon sbudělit pokutu komufine sb, impose a fine on sbudělit stipendium komugrant a scholarship to sb
  2. (rychlost ap.) give, impart

Vyskytuje se v

vyznamenání: udělit komu vyznamenánídecorate sb

audience: Král jim udělil audienci.The king granted/gave them an audience.

azyl: udělit komu azylgrant sb asylum

povolení: udělit komu povolení k čemugive/grant sb permission, permit sb to do sth

lekce: dát/udělit komu lekciteach sb a lesson

dispensation: grant a dispensationudělit výjimku

grant: grant a patentudělit patent

pardon: práv. grant a pardonudělit milost

patent: grant a patentudělit patent

permit: grant a work permitudělit pracovní povolení

floor: give the floor to sbudělit/předat slovo komu v debatě ap.