Hlavní obsah

room [ruːm or rʊm]

Podstatné jméno

  1. pokoj, místnostDo you have a vacant room?Máte volný pokoj?rooms to rentpokoje k pronájmuchanging roompřevlékárna, šatnadining roomjídelnaliving roomobývací pokoj, obývákdrawing roomform. přijímací pokoj/salonek, salónsingle roomjednolůžkový pokoj
  2. rooms bydlení, byt hl. podnájem
  3. prostor, místohead roommísto na hlavu v autě

Slovní spojení

back room ballroom barroom bathroom bedroom boardroom changing room chat room classroom cloakroom common room consulting room courtroom cutting room darkroom day room dealing room delivery room dining room drawing room dressing room elbow room emergency room engine room guest room headroom houseroom incident room ladies' room leg room living room locker room lunchroom men's room newsroom operating room playroom powder room press room reading room reception room room service saleroom salesroom schoolroom showroom sickroom sitting room smoke-filled room spare room standing room stateroom stockroom storeroom tea room utility room waiting room washroom women's room workroom

Vyskytuje se v

laundry: laundry roomprádelna místnost

room: roomsbydlení, byt hl. podnájem

smoke-filled room: in a smoke-filled roomv úzkém kruhu, nedemokraticky rozhodnout

suite: (living room) suitesedací souprava

temperature: room temperaturepokojová teplota

assemble: tech. assembling shop/roommontážní dílna

autopsy: autopsy roompitevní sál, pitevna

baggage: AmE baggage roomúschovna zavazadel na nádraží ap.

battery: elektr. battery roomakumulátorovna

control: control roomřídící místnost, velín

emergency: emergency roomoddělení pohotovosti lékařské, pohotovost oddělení

escape: výp. escape (the room) gameútěkovka hra

fitting: fitting roomzkoušecí kabinka v prodejně oděvů ap.

flat: three-room flattřípokojový byt

hotel: hotel roomhotelový pokoj

key: room keyklíč od pokoje

lecture: lecture roomposluchárna, učebna

lumber: lumber roomkomora na haraburdí

mail: mail roompoštovní oddělení ve firmě ap., (firemní) podatelna kde se třídí příchozí pošta

make: make one's roomuklidit si (pokoj)

make-up: make-up roommaskérna

meeting: meeting roomzasedací/jednací místnost

number: room numberčíslo pokoje

post-mortem: post-mortem roompitevna

rent: rooms to rentpokoje k pronájmu

server: server roomserverovna

session: session roomzasedací místnost ke schůzi ap.

sewing: sewing roomšicí dílna

single: single roomjednolůžkový pokoj

small: euf. the smallest roomzáchod

treatment: treatment roomošetřovna

twin: twin roomdvoulůžkový pokoj s oddělenými lůžky

air: well aired roomdobře větraná místnost

back: It was at the back of the room.Bylo to v zadní části místnosti.

draughty: The room is draughty.V místnosti táhne.

feel: The room has a cosy feel.Ten pokoj působí útulným dojmem.

get: We didn't get a room.Nedostali jsme pokoj.

keep: The room is in keeping with the whole house.Pokoj ladí s charakterem celého domu.

let: rooms to letpokoje k pronájmu/pronajmutí

much: Furniture takes so much room.Nábytek zabírá tak mnoho místa.

tear: She tore into the room.Vtrhla do místnosti.

which: Which is her room?Který je její pokoj?

dámský: ladies' room, BrE hovor. the ladiesdámské toalety

dětský: child(ren)'s room, na hry playroomdětský pokoj

dvoulůžkový: hl. manželský double room, s oddělenými lůžky twin(-bedded) roomdvoulůžkový pokoj

hotelový: hotel roomhotelový pokoj

jednací: soudní court room, konferenční conference roomjednací síň

jednolůžkový: single roomjednolůžkový pokoj

jednopokojový: BrE one-room flat, AmE one-room apartment, garsonka studio (flat)jednopokojový byt

kabina: fitting roompřevlékací kabina v obchodě

místnost: conference room, vedení firmy boardroomzasedací místnost

muž: Men's room, BrE GentsMuži záchody

obřadní: ceremony room, ceremonial hallobřadní síň

obývací: living roomobývací pokoj

operační: BrE operating theatre, AmE operating roomoperační sál

pánský: men's toilet, BrE gents, AmE men's roompánský záchod

pokoj: living roomobývací pokoj

pokojový: room temperaturepokojová teplota

porodní: delivery roommed. porodní sál

přistýlka: room with extra bedpokoj s přistýlkou

služba: room servicepokojová služba

stání: standing roommísta k stání v autobuse ap.

šatna: school locker room/lockersškolní šatna se skříňkami

taneční: elektronická dance music, pro tančírny dance (room)/ballroom musictaneční hudba

teplota: body/room/outside temperaturetělesná/pokojová/venkovní teplota

toaleta: public toilet/hl. BrE lavatory/BrE form. convenience, AmE rest roomveřejné toalety

úložný: storage space, místnost storage room, přihrádka storage compartmentúložný prostor

volný: vacant room, vacancyvolný pokoj

záchod: ladies'/AmE women's room, ladiesdámský záchod

zasedací: rady ap. boardroom, meeting room, konferenční conference roomzasedací místnost

byt: three-room flattřípokojový byt

místo: We need more space/room.Potřebujeme více místa.

odejít: We left the room.Odešli jsme z místnosti.

přecházet: pace (around) the roompřecházet po pokoji

salonek: smoking roomkuřácký salonek

světlý: bright/light roomsvětlý pokoj

těkat: His eyes roved round the room.Těkal pohledem po místnosti.

back room: back-roomzákulisí politické ap.

uklidit: Have you cleaned your room yet?Už sis uklidil v pokoji?

utřít: Dust your room.Utři si prach v pokoji.

vedlejší: (in the room) next door, in the adjacent roomve vedlejší místnosti

vejít: He entered the room.Vešel do pokoje.

vlastní: I have a room of my own.Mám svůj vlastní pokoj.

vyběhnout: He ran out of the room.Vyběhl z místnosti.

vyhnat: She drove the dog out of the room.Vyhnala psa z pokoje.

vykázat: He was banished from the room., He was ordered out of the room.Byl vykázán z místnosti.

zaplnit: Smoke filled the room.Kouř zaplnil místnost.