Hlavní obsah

single [ˈsɪŋgəl]

Podstatné jméno

  1. hud.singl deska i píseň
  2. singles sport.dvouhra, singl zápas jeden proti jednomu
  3. odpal, kdy hráč stihne přeběhnout o jednu metu, nebo uhrání jednoho bodu v kriketusport.jednometový odpal v baseballu

Sloveso

Vyskytuje se v

single-decker: single-decker (bus)jednoposchoďový autobus

combat: single combatsouboj, duel

currency: ekon. single currencyjednotná měna

family: single-parent familyneúplná rodina jen s jedním z rodičů

fare: single/AmE one-way farejednoduché jízdné

figure: in single/double/three figuresjednociferný/dvouciferný/trojciferný hodnota ap.

home: single-parent homeneúplná domácnost, domácnost s pouze jedním rodičem

judge: práv. single judgesamosoudce

malt: single malt (whisky)jednosladová whisky

parent: single parent(rodič) samoživitel

reflex camera: single-lens/twin-lens reflex camerajednooká/dvouoká zrcadlovka

room: single roomjednolůžkový pokoj

single-handed: do sth single-handedudělat co zcela sám

single parent: single parent familyneúplná rodina/domácnost pouze s 1 z rodičů

single-sex: single-sex schooldívčí/chlapecká škola

storey: single-storeyjednopodlažní, hovor. nesprávně jednopatrový

thing: not a (single) thingvůbec nic

track: žel. single trackjednokolejná trať

baterie: (single) lever tap, směšovací lever mixer (tap)páková baterie

do: every single one, each and every, one and allvšichni do jednoho

jeden, jedna, jedno: not a single oneani jeden (jediný)

jediný: a single one, jedinečný one and onlyjeden jediný

jednoduchý: BrE single ticket, AmE one-way ticketjednoduchá jízdenka

jednolůžkový: single roomjednolůžkový pokoj

jednomístný: single digit numbermat. jednomístné číslo

jednostopý: two-wheeled/single track vehicle, motorka motorcycletech. jednostopé vozidlo

jednotný: single currencyekon. jednotná měna

jednou: not once, not a single timeani jednou

jízdenka: single/AmE one-way ticketjednoduchá jízdenka jen tam

lístek: single ticketjednoduchý lístek jen tam

matka: single/unmarried mothersvobodná matka

měna: single currencyjednotná měna v EU

přijetí: adoption of a single currencypřijetí jednotné měny

rodina: single/one-parent familyneúplná rodina s jedním rodičem

řádkování: single spacingjednoduché řádkování

svobodný: single/unmarried mother, hl. mladá baby-mothersvobodná matka

trať: single/double trackžel. jednokolejná/dvoukolejná trať

účetnictví: single-entry/double-entry bookkeeping/accountingekon. jednoduché/podvojné účetnictví

úplně: every single, each and every sb/sth, všichni each and every oneúplně každý kdo/co

všichni, všechny, všechna: every single one (of them), each and every onevšichni do jednoho

slovo: I don't remember a (single) word.Nepamatuji si ani slovo.

věřit: I don't believe you a single word.Nevěřím ti ani slovo.

závazek: single, no kids/tiessvobodný, bez závazků

single: singlesdvouhra, singl zápas jeden proti jednomu