Hlavní obsah

number [ˈnʌmbə]

Podstatné jméno

  1. číslo, čísliceTake number 15 tram.Jeďte tramvají číslo patnáct.number boardčíselná tabuleroom numberčíslo pokojelicence plate numberčíslo poznávací značky
  2. of sth počet, množství čehosth without numbernesčetný co, nespočet čeho
  3. of sb/sth několik, nejeden, celkem dost koho/čeho lidí ap.any number of sb/sthspousta, mnoho, nesčetně koho/čehoa number of timesnejednou, poměrně hodněkrát

Vyskytuje se v

E number: E numberséčka, potravinářské látky řady E

large: a large amount/number of sthvelké množství, hodně čeho

number one: look out for number onemyslet hlavně na sebe, starat se především o sebe

ordinal: ordinal (number)číslovka řadová

bank: ekon. bank account numberčíslo bankovního účtu

cardinal: mat. cardinal numberzákladní číslovka

complex: mat. complex numberkomplexní číslo

count: on a number of countsv mnoha ohledech, z mnoha důvodů

daytime: daytime phone numberčíslo, na něž lze volat přes den

digit: three digit numbertrojciferné/trojmístné číslo

even: even-numberedsudý pozice, věc ap.

iodine: chem. iodine numberjodové číslo

large: law of large numberszákon velkých čísel

Mach: Mach numberMachovo číslo

number one: go/do a number onejít na malou (stranu)

octane: octane numberoktanové číslo

odd: odd-numberedlichý pozice, věc ap.

order: order numberpořadové číslo

personalized: personalized AmE license/BrE number platepoznávací značka s vlastním jménem/dle vlastního požadavku na autě ap.

phone: phone numbertelefonní číslo

punch: punch (a number) into sthnaťukat číslo do čeho přístroje

quantum: quantum numberkvantové číslo

serial: serial numbersériové číslo výrobní, pořadové číslo, AmE též identifikační číslo vojáka USA

street: street numberčíslo domu v ulici

superior: numerically superior, superior in numbersv početní přesile/převaze

superior: superior numberspřesila početní

superiority: numerical superiority, superiority in numberspřesila, početní převaha

telephone: daytime telephone numberdenní číslo na něž se lze dovolat jen přes den

tone: (number) unobtainable toneodkazovací tón

withhold: withheld numberskryté číslo volajícího

double: My number is double three, double two.Mé číslo je tři tři, dva dva.

figure: three-figure numbertrojmístné číslo

make up: make up the numbersdoplnit počty/stav do požadované výše

make up: (just) to make up the numbersjen do počtu účastník ap.

numbers game: play the numbers gamemást pomocí čísel vyjadřovat jen číselné údaje a pomlčet o jiných významných skutečnostech

celkový: celkový počettotal number, total

celý: mat. celé číslowhole number, integer

číslo: trojmístné číslothree-digit number

číslo: telefonní číslophone number

číslovka: číslovka základní/řadovácardinal/ordinal number

čítat: čítající kolikhaving, numbering sth, celkově totalling sth

dvojný: ling. dvojné číslodual (number)

éčko: éčka konzervantyE numbers

jednomístný: mat. jednomístné číslosingle digit number

malá: jít na malou (stranu)do a/go number one, pass water, euf. go to spend a penny

minus: být v minusufirma účetně be in the red (numbers), osoba na účtě have an overdraft

náhodný: stat. náhodné číslorandom number

návštěvnost: návštěvnost stránek internetovýchnumber of visits

neutronový: neutronové čísloneutron number

oběť: (celkový) počet obětí neštěstídeath/death toll, number of casualties

ověřovací: ověřovací kódconfirmation number

počet: počet obyvatelnumber of inhabitants, population

počet: počet obětí ztráty na životechnumber of casualties, casualty/death toll

početní: početní převahasuperior numbers, numerical superiority

poznávací: státní poznávací značkaštítek BrE number/AmE license plate

poznávací: číslo poznávací značkyBrE registration/AmE license number

převaha: početní převahasuperiority in numbers

převaha: být v (početní) převazebe superior/have superiority in numbers, outnumber sb

racionální: mat. racionální číslorational number

reálný: mat. reálné čísloreal number

registrační: registrační čísloregistry/registration number

rodný: rodné číslobirth certificate number

řadový: ling. řadová číslovkaordinal number

sériový: sériové čísloserial number

sezení: (počet) míst k sezenínumber of seats, seating capacity

státní: státní poznávací značkačíslo registration/AmE license number, cedulka number/AmE license plate

telefonní: telefonní číslo(tele)phone number

tón: vyzváněcí/odkazovací tónringing/(number) unobtainable tone

úhoz: počet úhozů za minutu ap.keystroke rate, number of characters (per minute)

výherní: výherní číslawinning numbers

výrobní: výrobní čísloserial number

záporný: záporná číslanegative numbers

značka: dopr. státní poznávací značkacedulka BrE number/AmE license plate, číslo BrE registration/AmE license number

ztráta: ztráty na životechloss of life, počet mrtvých death toll, (number of) casualties

čítat: Knihovna čítá dva tisíce svazků.The library numbers two thousand volumes.

jednička: Pojedeme jedničkou.We will take the number one tram/bus.

množství: velké množství policistůlarge numbers of policemen

nepřeberný: nepřeberné množství čehoinfinite number of sth

omyl: To musí být omyl.It must be a mistake., při telefonování You must have the wrong number.

počet: rostoucí počet čehoa growing number of sth

počet: v ohromném počtuin great numbers

přibýt: Žáků přibylo.The number of pupils increased.

přítomný: počet přítomnýchnumber of people present

sedět: Ta čísla nesedí.These numbers don't tally.

splést si: Promiňte, spletl jsem si číslo. při telefonováníSorry, wrong number.

ubýt: Ubylo nezaměstnaných.The number of the unemployed decreased.

ubývat: Studentů ubývá.The number of students is decreasing.

zmenšit: zmenšit počet čehoreduce the number of sth

velká: euf. jít na velkou (stranu) na záchodgo number two, do a number two