Hlavní obsah

number [ˈnʌmbə]

Podstatné jméno

  1. číslo, čísliceTake number 15 tram.Jeďte tramvají číslo patnáct.number boardčíselná tabuleroom numberčíslo pokojelicence plate numberčíslo poznávací značky
  2. of sth počet, množství čeho
  3. of sb/sth několik, nejeden, celkem dost koho/čeho lidí ap.any number of sb/sthspousta, mnoho, nesčetně koho/čeho

Vyskytuje se v

E number: E numberséčka, potravinářské látky řady E

large: a large amount/number of sthvelké množství, hodně čeho

number: be numbered among sb/sthřadit (se), počítat (se) mezi koho/co do určité skupiny

number one: look out for number onemyslet hlavně na sebe, starat se především o sebe

ordinal: ordinal (number)číslovka řadová

bank: ekon. bank account numberčíslo bankovního účtu

cardinal: mat. cardinal numberzákladní číslovka, kardinální číslo

complex: mat. complex numberkomplexní číslo

count: on a number of countsv mnoha ohledech, z mnoha důvodů

daytime: daytime phone numberčíslo, na než lze volat přes den

digit: three digit numbertrojciferné/trojmístné číslo

even: even-numberedsudý pozice, věc ap.

iodine: chem. iodine numberjodové číslo

Mach: Mach numberMachovo číslo

octane: octane numberoktanové číslo

odd: odd-numberedlichý pozice, věc ap.

order: order numberpořadové číslo

personalized: personalized AmE license/BrE number platepoznávací značka s vlastním jménem/dle vlastního požadavku na autě ap.

phone: phone numbertelefonní číslo

punch: punch (a number) into sthnaťukat číslo do čeho přístroje

quantum: quantum numberkvantové číslo

serial: serial numbersériové číslo výrobní, pořadové číslo, AmE též identifikační číslo vojáka USA

street: street numberčíslo domu v ulici

superior: numerically superior, superior in numbersv početní přesile/převaze

superiority: numerical superiority, superiority in numberspřesila, početní převaha

telephone: daytime telephone numberdenní číslo na něž se lze dovolat jen přes den

tone: (number) unobtainable toneodkazovací tón

withhold: withheld numberskryté číslo volajícího

double: My number is double three, double two.Mé číslo je tři tři, dva dva.

figure: three-figure numbertrojmístné číslo

numbers game: play the numbers gamemást pomocí čísel vyjadřovat jen číselné údaje a pomlčet o jiných významných skutečnostech

celkový: total number, totalcelkový počet

celý: whole number, integermat. celé číslo

číslo: three-digit numbertrojmístné číslo

číslovka: cardinal/ordinal numberčíslovka základní/řadová

čítat: having, numbering sth, celkově totalling sthčítající kolik

dvojný: dual (number)ling. dvojné číslo

éčko: E numberséčka konzervanty

jednomístný: single digit numbermat. jednomístné číslo

malá: do a/go number one, pass water, euf. go to spend a penny, relieve osfjít na malou (stranu)

minus: firma účetně be in the red (numbers), osoba na účtě have an overdraftbýt v minusu

náhodný: random numberstat. náhodné číslo

návštěvnost: number of visitsnávštěvnost stránek internetových

neutronový: neutron numberneutronové číslo

oběť: death/death toll, number of casualties(celkový) počet obětí neštěstí

ověřovací: confirmation numberověřovací kód

počet: number of inhabitants, populationpočet obyvatel

početní: superior numbers, numerical superioritypočetní převaha

poznávací: štítek BrE number/AmE license platestátní poznávací značka

převaha: superiority in numberspočetní převaha

racionální: rational numbermat. racionální číslo

reálný: real numbermat. reálné číslo

registrační: registry/registration numberregistrační číslo

rodný: birth certificate numberrodné číslo

řadový: ordinal numberling. řadová číslovka

sériový: serial numbersériové číslo

sezení: number of seats, seating capacity(počet) míst k sezení

státní: číslo registration/AmE license number, cedulka number/AmE license platestátní poznávací značka

telefonní: (tele)phone numbertelefonní číslo

tón: ringing/(number) unobtainable tonevyzváněcí/odkazovací tón

úhoz: keystroke rate, number of characters (per minute)počet úhozů za minutu ap.

výherní: winning numbersvýherní čísla

výrobní: serial numbervýrobní číslo

záporný: negative numberszáporná čísla

značka: cedulka BrE number/AmE license plate, číslo BrE registration/AmE license numberdopr. státní poznávací značka

ztráta: death toll, (number of) casualtiesztráty na životech počet mrtvých

jednička: We will take the number one tram/bus.Pojedeme jedničkou.

množství: large numbers of policemenvelké množství policistů

nepřeberný: infinite number of sthnepřeberné množství čeho

omyl: It must be a mistake., při telefonování You must have the wrong number.To musí být omyl.

přibýt: The number of pupils increased.Žáků přibylo.

přítomný: number of people presentpočet přítomných

splést si: Sorry, wrong number.Promiňte, spletl jsem si číslo. při telefonování

ubýt: The number of the unemployed decreased.Ubylo nezaměstnaných.

ubývat: The number of students is decreasing.Studentů ubývá.

zmenšit: reduce the number of sthzmenšit počet čeho

velká: go number two, do a number twoeuf. jít na velkou (stranu) na záchod