Hlavní obsah

jedno

Příslovce

  • Je mi to jedno.I don't care (about it)/hovor. give a damn., I don't mind., (při výběru ap.) I'm indifferent.To je jedno.It doesn't matter.To máš jedno. není v tom rozdílIt makes no difference.jedno a totéžthe same (thing)

Slovní spojení

jednoaktovka jednobarevný jednobuněčný jednodomý jednoduchost jednohlasnost jednohlasný jednohrbý jednohubka jednokolejka jednokolejný jednokomorový jednolitý jednomocný jednomotorový jednomyslný jednooký jednoplošník jednopokojový jednoramenný jednorozměrný jednoroční jednorožec jednoruký jednoručka jednorázový jednoslovný jednosměrnost jednostopý jednostrannost jednostranný jednotvárnost jednotvárný jednovaječný jednoveslice jednoválec jednoznačnost jednoznačný jednoúčelový

Vyskytuje se v

čas: once in a whilejednou za čas

do: every single one, each and every, one and allvšichni do jednoho

druhý: on (the) one hand ... on the other handna jedné straně ... a na druhé straně

džíny: a pair/two pairs of jeansjedny/dvoje džíny

jediný: a single one, jedinečný one and onlyjeden jediný

jedno: the same (thing)jedno a totéž

jednou: once again/moreještě jednou

ponožka: a pair of socks(jedny) ponožky

být: I don't care/give a damn about it.Je mi to jedno/fuk.

dostat: Can I have another coffee?Mohu dostat ještě jednu kávu?

dotknout se: He touched it with one finger.Dotkl se toho jedním prstem.

jedny: one pair of socksjedny ponožky

ještě: (One) more!, další Another one!Ještě (jeden)!

: She doesn't care.Jí je to jedno.

lok: in one gulpjedním lokem

málo: One of a few.Jeden z mála.

mně: I don't mind/care.Mně je to jedno.

počítat: Count from one to ten.Počítej od jedné do desíti.

brdo: (all) very much the same, hovor. sameyna jedno brdo

hrob: have one foot in the gravebýt jednou nohou v hrobě

kopyto: be (all) very much the samebýt na jedno kopyto stejné

kouřit: be a chain-smokerkouřit jednu za druhou

kus: pořád all the time, bez přestávky without a letupv jednom kuse

loď: We are all in the same boat.Jsme všichni na stejné/jedné lodi.

měřit: Look before you leap.Dvakrát měř, jednou řež.

moucha: kill two birds with one stonezabít dvě mouchy jednou ranou

again: once againještě jednou, znovu

biannual: med. biannual examinationprohlídka jednou za půl roku

bout: one bout of exercise a weekjedno nárazové cvičení týdně

but: next but onepřespříští, ob jeden

difference: It makes no difference.V tom není žádný rozdíl., To je jedno., Na tom nezáleží/nesejde.

disposable: disposable needles(injekční) jehly na jedno použití

draught: in one draughtna jeden hlt, jedním hltem, hovor. na ex

even: an even poundpřesně jedna libra

fling: at one flingjedním vrzem, rázem, najednou

gulp: in one gulpjedním lokem/hltem

home: single-parent homeneúplná domácnost, domácnost s pouze jedním rodičem

item: item-by-itemjeden po druhém, postupně, nezávisle na sobě

jeans: pair of jeans(jedny) džíny

much: very much the sametéměř stejný, na jedno brdo

next: next but onepřespříští, ob jedno/jeden hned za dalším

once: not onceani jednou

page: page-turnerstrhující četba/kniha, kniha, která se čte jedním dechem

pair: a pair of stairsjedny schody, schodiště, přen. patro

photo: photo session(jedno) focení modelky ap.

point: at some pointv určitém okamžiku, někdy, jednou v budoucnu

preference: ekon. fraudulent preferenceupřednostnění jednoho věřitele před ostatními - insolventní firmou

press-up: one-arm(ed) press-upskliky na jedné ruce

quick: hovor. quick onejedno pivo, jedna štamprdle ap.

say: hovor. Says who?A to říká kdo?, Ale nepovídej!, slang. Řekni to ještě jednou! výhrůžka

sequence: in sequencejeden po druhém, po sobě jdoucí

shamble: be (in) a shamblesbýt jeden velký binec

side: sunny side upbez obracení, dělaný jako volské oko, opečený z jedné strany vajíčko

single: single bedpostel pro jednoho

specific: gender-specific diseasenemoc příznačná pro jedno pohlaví

swing: take a swing at sbohnat se po kom, snažit se jednu vrazit komu

syringe: disposable syringestříkačka na jedno použití

throw: throw a punchdát ránu, jednu ubalit pěstí

throwaway: throwaway paper cupspapírové kelímky na jedno použití

time: one at a timejeden po druhém, po jednom

toast: French toastchleba ve vajíčku, BrE toust opečený z jedné strany

wallop: with one wallopjednou ranou, jedním úderem

another: one difficulty after anotherjedna překážka za druhou

can: Can I have another coffee?Mohu dostat ještě jednu kávu?

care: He doesn't care about it.Je mu to jedno., Nezáleží mu na tom.

condition: on one conditionpod jednou podmínkou

either: I don't want either.Nechci ani jeden.

feature: The film features a Russian actor.Ve filmu hraje jednu z hlavních rolí ruský herec.

indifferent: I'm indifferent.Je mi jedno. který si vezmu ap.

luck: You're in luck! There's one ticket left.Máš štěstí! jeden lístek ještě zbyl.

mind: This put me in mind of something you said once.To mi připomnělo, co jsi jednou říkal.

more: once moreještě jednou, znovu, opět

piece: piece of information(jedna) informace

touristy: one of the less touristy islandsjeden z méně turisty okupovaných ostrovů

upon: Once upon a time ...Bylo nebylo ..., Před dávnými časy ..., Byl jednou jeden ...

week: once a weekjednou týdně

what: I tell you what, let's stay here another day.Víš co, zůstaňme tu ještě jeden den.

all: I am all ears.Jsem jedno velké ucho. poslouchám

basket: put all one's eggs in one basketvsadit všechno na jednoho koně

bitten: once bitten, twice shykdo se jednou spálil, podruhé si dá pozor, chybami se člověk učí

blow: in one blowjednou ranou, rázem, šmahem

blue: once in a blue moonjednou za uherský rok

fine: one fine dayjednoho krásného dne někdy v budoucnu

kill: kill two birds with one stonezabít dvě mouchy jednou ranou

rob: rob Peter to pay Pauljednomu peníze sebrat a druhému je dát, půjčit si na zaplacení dluhu, jeden dluh splatit a druhý tak udělat

stone: set in stone, carved on tablets of stonepevně daný (jednou pro vždy)

jeden, jedna, jedno: neitherani jeden ze dvou