Hlavní obsah

mně

Zájmeno

  • (to) meDej to mně.Give it to me.Mně je to jedno.I don't mind/care.Přijď(te) ke mně.Come to my place.Mně se to líbí.I like it. viz též

Vyskytuje se v

ani: No way!, Not likelyAni mě nenapadne!, Ani nápad!

jít: as far as I am concerned, as for me, for my partpokud jde o mne

akorát: The pants fit me.Kalhoty jsou mi akorát.

ano: He doesn't know, but I do!On to neví, ale já ano!

bavit: I enjoy it.Baví mě to.

běhat: It gives me the shivers., It sends shivers down my spine., It makes my flesh creep.Běhá mi z toho mráz po zádech.

blbě: I feel sick.Je mi blbě.

bližší: Can you give more details?Můžete mi říct něco bližšího?

bodnout: I was stung by a bee.Bodla mě včela.

bolet: I have a sore throat.Bolí mě v krku.

brát: Don't take it away from me.Neber mi to.

břicho: I have a stomach ache.Bolí mě břicho.

být: I don't feel well.Není mi dobře.

celkem: I quite liked it.Celkem se mi to líbilo.

cesta: Could you show me the way?Mohl byste mi ukázat cestu?

čest: I'd be honoured.Bylo by mi ctí.

dařit se: I'm (doing) fine.Daří se mi dobře.

dát: Can you put him on (the phone)?Můžeš mi ho dát (k telefonu)?

dělat se: I feel sick.Dělá se mi špatně.

dieta: Doctor put me on a diet.Doktor mi nařídil dietu.

divně: I feel funny/peculiar/out of sorts.Je mi divně.

dobrota: Be so kind and fetch me ...Buď té dobroty a přines mi...

dobře: I am not feeling well.Není mi dobře.

dojem: She really impressed me.Udělala na mne opravdu dojem.

dokud: As long as I am here ...Dokud jsem tu/tady budu já ...

domluvit: Please, let me finish.Nechte mne prosím domluvit.

donést se: I hear(d) that..., I was given to understand..., I got word that...Doneslo se mi ...

doprovodit: Will you see me to the station?Doprovodíš mě na nádraží?

dotlačit: They pushed me into (doing) it.Dotlačili mě do toho.

dovnitř: Let me in!Pusť mě dovnitř!

drahý: It is too expensive for me.Je to na mě příliš drahé.

drobnost: just a little something from mejen taková malá drobnost ode mne

e-mail: Send me an e-mail.Pošli mi e-mail.

esemeska: Text me!Pošli mi esemesku!

fuk: I don't give a (tinker's) damn., I don't care a fig., I couldn't care less.Je mi to fuk.

hádat: Let me guess.Nech mě hádat.

hanba: I am ashamed of him.Je mi za něj hanba.

hláskovat: Can you spell it for me?Můžete mi to hláskovat?

hlava: I have a headache.Bolí mě hlava.

hnusit se: I find it revolting/disgusting.Hnusí se mi to.

hodit se: It suits me (fine).To se mi hodí. vyhovuje

horko: I am hot.Je mi horko.

chladno: I am cold.Je mi chladno.

chňapnout: The dog snapped at me.Pes po mně chňapnul.

chtít: What do you want from me?Co ode mne chcete?

chtít se: I don't feel like going out.Nechce se mi jít ven.

chutnat: I don't like beer.Pivo mi nechutná.

chybět: I miss you.Chybíš mi.

jakmile: The moment he saw me ...Jakmile mě uviděl ...

jedno: I don't care (about it)/hovor. give a damn., I don't mind., při výběru ap. I'm indifferent.Je mi to jedno.

její: If I were her ...Já na jejím místě ...

jejich: If I were them ...Já na jejich místě ...

jen: The moment he saw me ...Jen co mě uviděl ...

jet: My train is coming.Už mi jede vlak.

jinak: Give it to me or else ...Dej mi to, jinak ...

klamat: if my memory serves me wellpokud mě neklame paměť

klečet: He was kneeling before me.Klečel přede mnou.

kolem: He passed me by.Prošel kolem mě.

krev: I had a nosebleed., My nose was bleeding.Tekla mi krev z nosu.

krk: I have a sore throat.Bolí mě v krku.

laskavost: Would you do me a favor?Udělal/Prokázal byste mi laskavost?

lézt: I'm coming down with something.Něco na mě leze. nemoc

lhát: Don't lie to me!Nelži mi!

-li: In case you find him call me.Najdeš-li ho, zavolej mi.

líbit se: I (don't) like it.(Ne)líbí se mi to.

líto: I am sorry about it.Je mi to líto.

maličkost: a little something from metaková maličkost ode mne pozornost

malý: The shoes are too tight for me.Ty boty jsou mi malé.

mě, mne: He left me alone.Nechal mne o samotě.

menší: He is much shorter than me.On je mnohem menší než já.

mi: Tell me how ...Řekni/Řekněte mi, jak ...

miláček: Come to me, darling.Pojď ke mně, miláčku!

místo: He went there instead of me.Místo mě tam šel on.

mít: Who do you think I am?Za koho mě máš?

mizet: I'm off.Já mizím.

: I'm, I amjá jsem

answer: He didn't answer the phone.Nebral (mi) to., Nezvedal telefon.

best: Best of all, she paid for me.Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.

buggered: BrE, vulg. I'll be buggered if I'll do sthani mě nehne, abych udělal co

correction: I am open to correction.Klidně mě opravte. pokud se mýlím ap.

far: so far as I remember/am awarepokud si pamatuji/je mi známo

flick: He flicked me with a towel.Švihnul mě ručníkem.

intervene: if nothing intervenespokud (mi) do toho nic nepřijde

invest: by the power invested in me ...z moci mi svěřené ...

knowledge: to my best knowledgepokud vím, pokud je mi známo, ať vzpomínám jak vzpomínám

nice: Nice to meet you.Těší mě., Rád vás poznávám.

patience: I am running out of patience., My patience is wearing thin.Dochází mi trpělivost.

regret: My regret is that ...Mrzí mě, že ...

say: BrE, hovor. says Ijá na to při vyprávění o konverzaci

screw: Screw you! vulg.Jdi do hajzlu/háje/prdele!, Seru na tebe!, Polib mi prdel!, Trhni si nohou!

second: second selfdruhé já blízký přítel

see: as I see itpodle mě

self: my true selfmé pravé já

sick: I feel sick.Je mi na zvracení/špatně/blbě., Zvedá se mi žaludek., Dělá se mi nevolno.

speak: Speaking.U telefonu., To jsem já. potvrzení totožnosti osoby u aparátu

tell: You're telling me!No, to mi povídej! výraz souhlasu

thank: give my thanks to ...poděkuj za mne ...

about: He told me about it.Řekl mi o tom.

ache: My leg aches.Bolí mě noha.

achy: I feel achy all over.Bolí mě celé tělo.

advice: Take my advice.Nechej si poradit., Poslechni mě., Dej na mne.

after: After he told me that ...Potom, co mi to řekl ...

agree: Chilli doesn't agree with me.Chilli mi nesvědčí.

alone: Leave me alone.Nechte mě na pokoji.

am: I am.Já jsem.

anybody: I didn't hurt anybody.Já jsem nikomu neublížil.

appeal: It has little appeal for me.To mě nijak neláká.

appear: It appears unfair to me.Připadne mi to nespravedlivé.

as: twice as tall as medvakrát vyšší než já

at: Look at me.Podívej se na mě.

attention: May I have your attention?Můžete mi věnovat pozornost?

awfully: I am awfully sorry.Je mi to hrozně líto.

back off: Back off! I'll manage it.Do toho se nepleť. Já to zvládnu.

bad: I am bad at sports.Sporty mi nejdou., Nejsem dobrý na sporty.

baffle: That baffles me.To mi nejde na rozum.

be: I am hot.Je mi horko.

being: Being young, I didn't worry.Protože jsem byl mladý, netrápilo mne to.

better: I like it better.Líbí se mi to víc., Mám to radši.

bored: I'm getting bored with this.Začíná mě to nudit.

borrow: He borrowed 50 pounds from me.Půjčil si ode mě 50 liber.

bother: That doesn't bother me.To mi nevadí.

bothered: I was bothered about the problem.Ten problém mě trápil/štval.

chilly: I feel chilly.Je mi zima.

cold: I am cold.Je mi zima.

come on: I feel a flu coming on.Leze na mne chřipka.

complaint: My main complaint is that ...Nejvíc mi vadí, že ...

could: Idiot! You could have told me.Blbče! Mohl jsi mi to říct.

delay: Don't delay me.Nezdržuj(te) mě.

describe: Can you describe it to me?Můžete mi to popsat?

disposed: I wasn't disposed to wait.Moc se mi nechtělo čekat.

do: How do you do?form. Těší mě., Dobrý den. při prvním setkání, hovor. Nazdar.

dream: I dreamt about you.Zdálo se mi o tobě.

either: Either she goes or I go.Buď půjde ona, nebo já.

encourage: I was encouraged by the report.Ta zpráva mi dodala odvahy.

favour: Will you do me a favour?Uděláte mi laskavost?, Prokážete mi službičku?

fine: I'm fine. And you?Já se mám dobře, a vy?

finish: Let me finish.Nech(te) mě domluvit.

fit: It won't fit into my pocket.Nevejde se mi to do kapsy.

fix: Her eyes fixed on me.Upřela na mě zrak.

follow: Do you follow (me)?Chápeš (mě)?

footsore: I was footsore.Bolely mě nohy. chodidla