Hlavní obsah

krev

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (v těle) bloodTekla mi krev z nosu.I had a nosebleed., My nose was bleeding.dárce krveblood donorprolévat krevshed bloodmed. otrava krveblood poisoning
  2. (povaha)

Vyskytuje se v

dárce: blood/organ donordárce krve/orgánu

dárcovství: blood/organ donationdárcovství krve/orgánů

hladina: blood alcohol content, zkr. BAChladina alkoholu v krvi

odběr: taking of blood, blood draw, hromadné dárcovství blood collection, pouštění žilou blood-letting, phlebotomyodběr (krve)

odebrat: take a blood samplemed. odebrat vzorek krve

otrava: blood poisoningmed. otrava krve

potřísněný: bloodstainedpotřísněný krví

tratoliště: pool of bloodtratoliště krve

vzorek: urine/faecal/blood samplemed. vzorek moči/stolice/krve

darovat: donate bloodmed. darovat krev

téct: His nose is bleeding.Teče mu krev z nosu.

ztráta: blood loss, loss of bloodztráta krve

rozproudit: povzbudit perk sb up, uvést do varu stir sb's bloodrozproudit komu krev v žilách

tuhnout: That makes your blood run cold.Z toho (člověku) tuhne krev v žilách.

vlít: perk sb upvlít komu krev do žil

vřít: It makes my blood boil.Z toho mi vře v žilách krev.

blood: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

circulation: poor circulationšpatný oběh krve

content: blood alcohol content BAChladina alkoholu v krvi

donation: blood/organ donationdárcovství krve/orgánů

draw: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

purifier: blood purifierpřípravek/lék na pročištění krve

nosebleed: I often get/have a nose bleed.Často mi teče krev z nosu.

krev: blood donordárce krve