Hlavní obsah

me [miː unstressed mɪ]

Zájmeno

  • vztahující se k mé osobě, mně, mne, mi, mnou, samostatné It is me!To jsem já!without mebeze mne

Vyskytuje se v

afraid: I'm afraidobávám se, bohužel omluva, nesouhlas

allow: Allow meDovolte mi zdvořilá formální nabídka

ask: Don't ask me.Mě se neptej., Co já vím. já o tom nic nevím

ask: if you ask mepodle mého, podle mě

assure: I (can) assure youmohu vás ujistit, ujišťuji vás, věřte mi

back: You scratch my back and I'll scratch yours.Ty pomůžeš mně, já zas tobě., Ruka ruku myje.

beat: (it) beats meto nechápu, to netuším, to mi nejde do hlavy/na rozum

bet: I('ll) bet ...vsadím se, že...

between: between you and me(jen tak) mezi námi

bother: I can't be bothered to do sthnechce se mi, nemám náladu, ani mě nenapadne (u)dělat co

break: give me a breakdej (mi) pokoj, nech toho

bugger: bugger mehovno, nekecej nevěřícně

care: for all I carepro mě za mě je mi to jedno

care: I couldn't care lessje mi (to) úplně jedno

catch: You wouldn't catch me doing that.To bych v životě neudělal.

damned: I'm damned if ...ať se propadnu, jestli ..., ani mě nenapadne, aby ...

dear: oh dear!, dear me!, dear, dear!Ježiši!, Proboha!, Bože bože! při překvapení, zklamání ap.

do: I could do with sthpřišlo by mi vhod, hodilo by se mi, dal bych si co

doubt: I doubt it.(O tom) pochybuji.

excuse: excuse mepromiňte, pardon že ruším ap.

excuse: Excuse me?Promiňte?, Co jste říkal?

expect: I expect ...Myslím, že ..., Předpokládám, že ..., Řekl bych, že ...

fail: I fail to seenedokážu pochopit při vyjádření nesouhlasu

far: far be it from me to do sthnechci co nesouhlasit ap.

give: I don't give a damn/toss/hoot/two hootsJe mi to fuk/jedno., Na to kašlu.

give: I'd give anythingdal bych (za to) cokoliv

give: give me ...raději si dám ...

goodness: (My) goodness!, Goodness me!(Pane)bože!

grant: I'(ll) grant youMusím připustit (že)

guess: I guessasi, podle mě, řekl bych

had: I have had itmám toho (už) dost/plné zuby

hand-me-down: hand-me-downsfrom sb obnošené/poděděné oblečení/věci po kom po jiné osobě

help: I can't help ...nemohu si pomoci, nemohu (jinak), nemohu se ubránit ...

help: I can't help thinking sthnemohu se zbavit dojmu, že ..., pořád mám dojem, že ...

if: if I were youbýt tebou/vámi, (já) na tvém/Vašem místě

know: I don't know(no) nevím výraz nejistoty

let: let medovol(te) mi (, abych)

best: Best of all, she paid for me.Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.

buggered: BrE, vulg. I'll be buggered if I'll do sthani mě nehne, abych udělal co

closing: In closing I want to ...Na závěr/Závěrem chci ...

correction: I am open to correction.Klidně mě opravte. pokud se mýlím ap.

discount: I discount rumours.Fámám nepřikládám význam.

extra: I tried extra hard.Snažil jsem se jako nikdy.

far: as far as I knowpokud vím

far: so far as I remember/am awarepokud si pamatuji/je mi známo

flick: He flicked me with a towel.Švihnul mě ručníkem.

have: I feel like having a swim.Zaplaval bych si.

invest: by the power invested in me ...z moci mi svěřené ...

a, an: I'll have an apple.Dám si jablko.

about: He told me about it.Řekl mi o tom.

about: I'm sorry about it.Je mi to líto., Mrzí mě to.

ache: I have a headache, stomach ache and toothache.Bolí mě hlava, břicho a zuby.

achy: I feel achy all over.Bolí mě celé tělo.

acquaintance: I made his acquaintance in ...Seznámil jsem se s ním v...

acquaintance: I'm so pleased to make your acquaintance.Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.

afford: I can't afford a new car.Nemohu si dovolit nové auto.

afraid: I'm afraid so/not.Obávám se, že ano/ne.

after: After he told me that ...Potom, co mi to řekl ...

agree: Chilli doesn't agree with me.Chilli mi nesvědčí.

ain't: I ain't got (no) kids.Nemám (žádný) děti.

airport: I will pick him up at the airport.Vyzvednu ho na letišti.

all: I'm all alone.Jsem úplně sám.

alone: Leave me alone.Nechte mě na pokoji.

already: I've already seen it.Už jsem to viděl.

am: I am.Já jsem.

any: ... if I find any.... pokud nějaký najdu.

any: I'm not making any promises.Nedělám žádné sliby., Nic neslibuji.

anybody: I didn't hurt anybody.Já jsem nikomu neublížil.

anyone: I won't tell anyone.Nikomu to neřeknu.

anyway: I will buy it anyway.Koupím to tak či tak.

apart: I can't tell their twins apart.Jejich dvojčata od sebe nerozeznám.

apiece: I gave them two apples apiece.Každému jsem dal dvě jablka.

appeal: It has little appeal for me.To mě nijak neláká.

appear: It appears unfair to me.Připadne mi to nespravedlivé.