Hlavní obsah

goodness [ˈgʊdnɪs or -nəs]

Citoslovce

  • (My) goodness!, Goodness me! vyjadřuje překvapení, údiv(Pane)bože!

Vyskytuje se v

gracious: good(ness) gracious!'proboha!, pro pána!

dík: Thank God/goodness!Díky Bohu!

král: For goodness sake!Pro pána krále!

prostota: Jesus!, My goodness!Svatá prostoto!

goodness: (My) goodness!, Goodness me!(Pane)bože!