Hlavní obsah

worth [wɜːθ]

Sloveso

  1. be worth sth mít hodnotu kolik, stát kolik, za co
  2. be worth doing sth stát za co, vyplatit se udělat coThe film's really worth seeing.Ten film stojí za vidění.

Zájmeno

  1. sth v hodnotě čeho, za kolik určité množství něčeho5 dollars worth of chipschipsy za 5 dolarů
  2. sth worth of sth co na jak dlouho zásoba ap.a week's worth of foodzásoba jídla na týden

Vyskytuje se v

worth: be worthsth mít hodnotu kolik, stát kolik, za co

net: ekon. net worthčisté jmění firmy

notice: worth noticingstojící za povšimnutí

keep: It is worth keeping at it.Stojí za to v tom pokračovat.

still: Still, it was worth it.I tak to stálo za to.

well: It's well worth seeing.Rozhodně to stojí za vidění.

bird: A bird in the hand is worth two in the bush.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

povšimnutí: be worth noticingstát za povšimnutí

zvážení: be worth consideringstát za zvážení

námaha: It is not worth the effort.Nestojí to za tu námahu.

pokus: It's worth a try.Stojí to za pokus.

řeč: nemá smysl o tom mluvit It's not worth mentioning., reakce na poděkování Don't mention it.To nestojí za řeč.

stát: be worthy of notice, be worth mentioningstát za zmínku

uvážení: That is worth considering.To stojí za uvážení.

vidění: be worth seeing, be something to seestát za vidění

za: It is worth seeing.Stojí to za vidění.

zkouška: It's worth a try.Stojí to za zkoušku.

zmínka: It's not worth mentioning/worth a mention.Nestojí to za zmínku.

grešle: It isn't worth a brass farthing/hl. AmE red cent.hovor. Nestojí to ani za zlámanou grešli.

holub: A bird in the hand is worth two in the bush.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

lepší: A bird in the hand is worth two in the bush.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

prachy: not to be worth a rapiron. být za všechny prachy nestát za nic

přijít si: za vydané peníze get one's money's worth, hovor. get the bang for one's buck, mít pré ap. have a field daypřijít si na své

sto: velmi energicky vigorously, up a storm, usilovně for all one is worth, like crazy, zcela nevázaně hell-for-leather, mluvit nineteen to a dozeno sto šest

šesták: sth is not worth a dime/beanco nestojí ani za šesták

užitek: do more harm than good, be more trouble than worthnadělat víc škody než užitku

vrabec: A bird in the hand is worth two in the bush.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

zlámaný: It's not worth a tinker's damn., It isn't worth a red cent.Nestojí to ani za zlámanou grešli.