Hlavní obsah

worth [wɜːθ]

Sloveso

  1. be worth sth mít hodnotu kolik, stát kolik, za co
  2. be worth doing sth stát za co, vyplatit se udělat coThe film's really worth seeing.Ten film stojí za vidění.

Zájmeno

  1. sth v hodnotě čeho, za kolik určité množství něčeho5 dollars worth of chipschipsy za 5 dolarů
  2. sth worth of sth co na jak dlouho zásoba ap.a week's worth of foodzásoba jídla na týden

Vyskytuje se v

net: ekon. net worthčisté jmění, čistá (účetní) hodnota firmy

notice: worth noticingstojící za povšimnutí

keep: It is worth keeping at it.Stojí za to v tom pokračovat.

still: Still, it was worth it.I tak to stálo za to.

well: It's well worth seeing.Rozhodně to stojí za vidění.

bird: A bird in the hand is worth two in the bush.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

povšimnutí: stát za povšimnutíbe worth noticing

zvážení: stát za zváženíbe worth considering

námaha: Nestojí to za tu námahu.It is not worth the effort.

pokus: Stojí to za pokus.It's worth a try.

řeč: To nestojí za řeč.nemá smysl o tom mluvit It's not worth mentioning., reakce na poděkování Don't mention it.

stát: stát za zmínkube worthy of notice, be worth mentioning

stát: Stojí to za to?Is it worth it?

stát: Stojí to za vidění.It is worth seeing.

uvážení: To stojí za uvážení.That is worth considering.

vidění: stát za viděníbe worth seeing, be something to see

za: Stojí to za vidění.It is worth seeing.

zkouška: Stojí to za zkoušku.It's worth a try.

zmínka: Nestojí to za zmínku.It's not worth mentioning/worth a mention.

grešle: hovor. Nestojí to ani za zlámanou grešli.It isn't worth a brass farthing/hl. AmE red cent.

holub: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.A bird in the hand is worth two in the bush.

lepší: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.A bird in the hand is worth two in the bush.

prachy: iron. být za všechny prachy nestát za nicnot to be worth a rap

přijít si: přijít si na svéza vydané peníze get one's money's worth, hovor. get the bang for one's buck, mít pré ap. have a field day

sto: o sto šestvelmi energicky vigorously, up a storm, usilovně for all one is worth, like crazy, zcela nevázaně hell-for-leather

šesták: co nestojí ani za šestáksth is not worth a dime/bean

užitek: nadělat víc škody než užitkudo more harm than good, be more trouble than worth

vrabec: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.A bird in the hand is worth two in the bush.

zlámaný: Nestojí to ani za zlámanou grešli.It's not worth a tinker's damn., It isn't worth a red cent.