Hlavní obsah

already [ɔːlˈredɪ]

Příslovce

  • , již se stalo ap.hl. s předpřítomným či předminulým časem, v AmE též s minulým časem prostýmI've already seen it.Už jsem to viděl.

Vyskytuje se v

dark: It is already dark.Už je tma.

have: We have already done it.Už jsme to udělali.

jíst: Už jsem jedl.I have eaten (already).

ona: Ona už odešla.She has left already.

rezavět: Šrouby už reziví.The bolts are going rusty already.

: To už je pět?Is it five already?