Hlavní obsah

already [ɔːlˈredɪ]

Příslovce

  • , již se stalo ap.hl. s předpřítomným či předminulým časem, v AmE též s minulým časem prostýmI've already seen it.Už jsem to viděl.

Vyskytuje se v

dark: It is already dark.Už je tma.

have: We have already done it.Už jsme to udělali.

jíst: I have eaten (already).Už jsem jedl.

ona: She has left already.Ona už odešla.

rezavět: The bolts are going rusty already.Šrouby už reziví.

: Is it five already?To už je pět?

already: I've already seen it.Už jsem to viděl.