Hlavní obsah

appointment [əˈpɔɪntmənt]

Podstatné jméno

  1. of sb to sth jmenování, ustanovení koho čím/kam
  2. místo, funkce, posttake up an appointment as sbpřijmout místo koho
  3. schůzka, jednání obchodní ap.Do you have an appointment?Jste objednaný? u lékaře ap.I have a doctor's appointment.Jsem objednaný k lékaři.make/arrange an appointment with sbdomluvil/dojednat si schůzku s kým

Vyskytuje se v

ministerial: ministerial appointmentsjmenování ministrů

rearrange: rearrange an appointmentpřesunout schůzku

vaccination: have a vaccination appointmentjít se nechat očkovat

doctor: I have an appointment at the doctor's.Jsem objednaný k lékaři.

dekret: jmenovací dekretletter of appointment

domluva: po (předchozí) domluvěby prior arrangement, po sjednání schůzky by appointment

objednat: objednat se ke komu k lékaři ap.make an appointment with sb

schůzka: obchodní/pracovní schůzkabusiness appointment

schůzka: domluvit/dojednat si schůzku s kýmmake/arrange an appointment with sb

sjednat: sjednat si schůzkumake/arrange an appointment

termín: domluvit si termín s kým schůzky ap.make an appointment with sb

dohodnout: dohodnout si schůzku s kýmarrange a meeting, make an appointment with sb, arrange to meet sb

dojednat: dojednat si schůzkuarrange a meeting, make an appointment

domluvit: domluvit si schůzku s kýmmake/arrange an appointment with sb, arrange to meet (with sb)

jít: Jdu za panem... máme zde schůzku ap.I'm here to see Mr ..., I've come to see Mr ..., I've got an appointment with Mr ...

objednaný: Jste objednaný?Do you have an appointment?