Hlavní obsah

doctor [ˈdɒktə]

Vyskytuje se v

quack: quack (doctor)mastičkář, šarlatán, dryáčník falešný lékař

resident: resident (physician)/(doctor)(lékař) rezident/praktikant/na praxi po studiu v nemocnici

lady: lady doctorlékařka, doktorka, ženský lékař

see: go to see the doctorjít k lékaři

woman: woman doctorlékařka

appointment: I have a doctor's appointment.Jsem objednaný k lékaři.

consult: Consult your doctor.Poraďte se se svým lékařem.

fine: The doctor said it was fine for me to drive.Doktor říkal, že můžu řídit.

doktor: jít k doktorovigo to see the doctor

medicína: doktor medicínymedical doctor, Doctor of Medicine

obvodní: obvodní lékařvšeobecný general practitioner, místní lékař local doctor

ordinační: ordinační hodinyBrE surgery hours, AmE (doctor's) office hours

ošetřující: ošetřující lékařattending physician, treating doctor

rodinný: rodinný lékařfamily doctor

titul: magisterský/bakalářský/doktorský titulmaster's/bachelor's/doctor's degree

dieta: Doktor mi nařídil dietu.Doctor put me on a diet.

dojít: Dojdi pro lékaře!Go and get a doctor!

doktor: Zavolejte/Potřebujeme doktora.Call/We need a doctor.

doktorát: doktorát z filosofiedoctor's degree in philosophy, PhD degree

jít: jít k doktorovigo to (see) the doctor

k, ke, ku: jít k doktorovigo to (see) the doctor

lékař: jít k lékařigo to see a doctor

lékař: u lékařeat the doctor's

mít: Měl bys(te) jít k lékaři.You should see a doctor.

pán: Pane vrchní/doktore!Waiter!/Doctor!

prohlédnout: Lékař ji prohlédl.The doctor examined her.

svěřit: Svěřili dítě lékařům.They entrusted the child to the doctors.

u: u lékařeat the doctor's

zajít: Zajdi pro doktora.Fetch the doctor.

zakázat: Doktor mi zakázal jíst sladké.The doctor has forbidden me to eat sweets.

zavolat: zavolat lékařesend for the doctor