Hlavní obsah

doctoring [ˈdɒktərɪŋ]

Vyskytuje se v

quack: quack (doctor)mastičkář, šarlatán, dryáčník falešný lékař

resident: resident (physician)/(doctor)(lékař) rezident/praktikant/na praxi po studiu v nemocnici

lady: lady doctorlékařka, doktorka, ženský lékař

see: go to see the doctorjít k lékaři

woman: woman doctorlékařka

appointment: I have a doctor's appointment.Jsem objednaný k lékaři.

consult: Consult your doctor.Poraďte se se svým lékařem.

fine: The doctor said it was fine for me to drive.Doktor říkal, že můžu řídit.

doktor: go to see the doctorjít k doktorovi

medicína: medical doctor, Doctor of Medicinedoktor medicíny

obvodní: všeobecný general practitioner, místní lékař local doctorobvodní lékař

ordinační: BrE surgery hours, AmE (doctor's) office hoursordinační hodiny

ošetřující: attending physician, treating doctorošetřující lékař

rodinný: family doctorrodinný lékař

titul: master's/bachelor's/doctor's degreemagisterský/bakalářský/doktorský titul

dieta: Doctor put me on a diet.Doktor mi nařídil dietu.

dojít: Go and get a doctor!Dojdi pro lékaře!

doktorát: doctor's degree in philosophy, PhD degreedoktorát z filosofie

jít: go to (see) the doctorjít k doktorovi

k, ke, ku: go to (see) the doctorjít k doktorovi

lékař: go to see a doctorjít k lékaři

mít: You should see a doctor.Měl bys(te) jít k lékaři.

pán: Waiter!/Doctor!Pane vrchní/doktore!

prohlédnout: The doctor examined her.Lékař ji prohlédl.

svěřit: They entrusted the child to the doctors.Svěřili dítě lékařům.

u: at the doctor'su lékaře

zajít: Fetch the doctor.Zajdi pro doktora.

zakázat: The doctor has forbidden me to eat sweets.Doktor mi zakázal jíst sladké.

zavolat: send for the doctorzavolat lékaře

doctor: the doctor'sordinace lékaře