Hlavní obsah

consult [kənˈsʌlt]

Sloveso

  1. (with) sb on sth (po)radit se s kým o čem, zeptat se koho na radu ohledně čeho, (z)konzultovat co s kým s odborníkemConsult your doctor.Poraďte se se svým lékařem.
  2. sth podívat se, nahlédnout do čeho, najít si to v čem pro ověření, zjištěníconsult the dictionarypodívat se do slovníku

Vyskytuje se v

poradenský: poradenská firmaconsulting firm

dívat se: Musím se často dívat do slovníku.I must consult the dictionary frequently.

podívat se: podívat se do slovníkuconsult the dictionary

poradit se: poradit se s odborníkemconsult (with) an expert

právník: poradit se s právníkemconsult a lawyer, take legal advice

radit se: Radím se o tom se svým právníkem.I consult my lawyer on that.

slovník: podívat se do slovníkuconsult a dictionary