Hlavní obsah

consult [kənˈsʌlt]

Sloveso

  1. (with) sb on sth (po)radit se s kým o čem, zeptat se koho na radu ohledně čeho, (z)konzultovat co s kým s odborníkemConsult your doctor.Poraďte se se svým lékařem.
  2. sth podívat se, nahlédnout do čeho, najít si to v čem pro ověření, zjištěníconsult the dictionarypodívat se do slovníku

Vyskytuje se v

poradenský: consulting firmporadenská firma

dívat se: I must consult the dictionary frequently.Musím se často dívat do slovníku.

podívat se: consult the dictionarypodívat se do slovníku

poradit se: consult (with) an expertporadit se s odborníkem

právník: consult a lawyer, take legal adviceporadit se s právníkem

radit se: I consult my lawyer on that.Radím se o tom se svým právníkem.

slovník: consult a dictionarypodívat se do slovníku

consult: Consult your doctor.Poraďte se se svým lékařem.