Hlavní obsah

instruct [ɪnˈstrʌkt]

Sloveso

  1. sb to do sth form. nařídit komu co, dát pokyn(y) komu k čemu, instruovat kohounless otherwise instructedpokud není/nebude nařízeno/uvedeno jinak, pokud neobdrží(te) jiné pokynyas instructedpodle (daných) instrukcí, jak bylo uloženo za úkol
  2. sb in sth form. vyučovat, učit koho čemu, (vy)školit koho v čem

Vyskytuje se v

pokyn: dát komu pokyn k čemuinstruct sb to do sth, gestem ap. motion to sb