Hlavní obsah

inform [ɪnˈfɔːm]

Sloveso

  1. sb of/about sth oznámit komu co, informovat koho (o čem)inform osf(po)informovat sekeep sb informed of/about sthprůběžně koho informovat, podávat komu (pravidelně) informace o čem
  2. against/on sb donášet na koho, udat, prásknout koho
  3. sth by sth form. prodchnout, prostoupit, pronikat čím vlastností

Vyskytuje se v

sorry: We are sorry to inform you...S politováním vám oznamujeme...

informovat: keep sb informedprůběžně informovat koho

průběžně: keep sb informed/posted/updated on sthprůběžně informovat koho

srozuměný: být si vědom be aware of sth, souhlasit agree with/to sth, být informován be informed about sthbýt srozuměn(ý) s čím

nás: Inform us about it.Informujte nás o tom.

oznámit: I will inform him., I will let him know.Oznámím mu to.

politování: We are sorry to inform you...S politováním vám oznamujeme...

zasvěcenec: for those in the know, for the (well-)informedpro zasvěcence

inform: inform osf(po)informovat se