Hlavní obsah

inform [ɪnˈfɔːm]

Vyskytuje se v

sorry: We are sorry to inform you...S politováním vám oznamujeme...

informovat: průběžně informovat kohokeep sb informed

průběžně: průběžně informovat kohokeep sb informed/posted/updated on sth

srozuměný: být srozuměn(ý) s čímbýt si vědom be aware of sth, souhlasit agree with/to sth, být informován be informed about sth

nás: Informujte nás o tom.Inform us about it.

oznámit: Oznámím mu to.I will inform him., I will let him know.

politování: S politováním vám oznamujeme...We are sorry to inform you...

zasvěcenec: pro zasvěcencefor those in the know, for the (well-)informed