Hlavní obsah

průběžně

Příslovce

Vyskytuje se v

informovat: průběžně informovat kohokeep sb informed

develop: průběžně sledovaná událost průběžné zpravodajstvídeveloping story

inform: průběžně koho informovat, podávat komu (pravidelně) informace o čemkeep sb informed of/about sth

interim: průběžná/předběžná zpráva v průběhu trvání projektu ap.interim report

running: průběžný součetrunning total

update: průběžně informovat koho o nejnovějším vývojikeep sb updated

průběžně: průběžně informovat kohokeep sb informed/posted/updated on sth