Hlavní obsah

along [əˈlɒŋ]

Vyskytuje se v

bring along: bring sb/sth alongvzít s sebou koho/co kam, přivést koho kam

come along: Come along!Dělej!, Pohni (si)! rychle

come along: be coming alongdělat pokroky, jít, vyvíjet se co jak

get along: be getting alongwith/in sth zvládat co jak

go: as you go alongza pochodu, v průběhu času, postupně bez předchozích příprav

go along: be going alongjít, běžet, vyvíjet se jak záležitost, vývoj ap.

hurry along: hurry sth alongurychlit, uspíšit proces ap., popohnat/popohánět koho/co ke spěchu

limp: limp (along)potácet se mít potíže s fungováním - organizace, vléct se proces, vozidlo ap., pokulhávat

line: (somewhere) along the line(někdy) v průběhu toho, časem, v průběhu času

line: all along the line(po) celou dobu, od začátku (do konce)

lump: lump (along)nemotorně se pohybovat, ztěžka se šinout

move along: Move along!Pokračujte v chůzi!, Rozejděte se!

pelt: pelt (along)uhánět, pádit, mazat

plod: plod alongvléci se o ději ap.

potter: potter (along)loudat se, courat se

rattle: rattle (along)hrčet, rachotit autobus, vlak ap.

string along: string sb alongvodit za nos koho, hrát habaďůru na koho

stutter: stutter (along)zadrhávat (se) diskuse, proces ap., trhaně se pohybovat

sweep: sweep sb/sth (along)smést koho/co, zmítat kým/čím vítr, vlna ap.

take along: take sb/sth alongvzít s sebou koho/co

help: help alongpomoci při chůzi nejisté osobě, napomoci vývoji

zip: zip along/past sth(pro)svištět, (pro)frčet, uhánět podél/kolem čeho

bring along: Bring your wife along.Přiveďte s sebou manželku.

come along: How is it coming along?Jak to jde?, Jak se to vyvíjí?

easy: He is an easy person to get along with.Je snadné s ním vyjít.

sidewalk: go along/down the sidewalkjít po chodníku