Hlavní obsah

sweep [swiːp]

Slovesopt&pp swept

  1. sth (za)mést, zametat co podlahu ap.sweep the chimneyvymést komín
  2. sth off/from sth smést, omést, shrnout co z čeho se stolu ap.
  3. sth shrnout (si), stáhnout (si), sepnout (si) co vlasy
  4. sth over sth máchnout, mávnout čím po čem rukou
  5. sweep sb/sth (along) smést koho/co, zmítat kým/čím vítr, vlna ap.
  6. sb swh rychle (od)vézt/dopravit/dostat koho kam
  7. form.hnát se, přehnat se bouře, auto ap.
  8. (through) sth rychle se (roz)šířit kde, zachvátit co epidemie, myšlenka ap.
  9. into sth form. napochodovat, vmašírovat, vkráčet kam suverénně ap.sweep out of sthvypochodovat, odkráčet odkud rozzlobeně ap.

Vyskytuje se v

sweep away: be swept awayby sth být zcela unesen/uchvácen, nechat se strhnout čím emocemi

bang: side-swept bangspatka účes

clean: clean sweepsuverénní vítězství bez ztráty bodu, zápasu ap., přen. totální změna, čistka

second: second hand, sweep-secondvteřinová ručička

sweeping: sweeping statementpaušalizace

wing: swept-back wingšípové křídlo

broom: New broom sweeps clean.Nové koště dobře mete.

vteřinový: vteřinová ručičkasweep(-second) hand

aut: zahrát co do autu zamluvit něco nepříjemnéhosweep sth under the carpet

grunt: hovor. vzít to z gruntuúklid, změnu ap. make a clean sweep, provést v celém rozsahu go the whole hog

stůl: smést se stolu cobrush/sweep sth aside

zahrát: přen. zahrát co do autusweep sth under the carpet

zamést: přen. zamést co pod koberecsweep sth under the carpet