Hlavní obsah

aut

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

all-out: all outs nasazením všech sil, maximálně, naplno se snažit

ask out: ask sb outpozvat (někam) koho ven, na rande ap.

bail out: bail sb outpomoci komu, vytáhnout koho z nesnází finančně

bawl: bawl (out)řvát, (za)křičet

bawl out: bawl sb outseřvat, sprdnout koho

beat out of: beat sb out of sthvyrazit, vymámit z koho co, pumpnout koho o co podvodně připravit ap.

belch: belch (out)sth (vy)chrlit co, from sth valit se z čeho kouř ap.

black out: be blacked outbýt neosvětlený budova

blare: blare (out)řvát, vyřvávat, vřískat siréna, rádio ap.

blue: out of the blueznenadání, zčistajasna, z ničeho nic

blurt: blurt (out)sth hovor. vyhrknout, vyrazit ze sebe co výrok ap.

boom: boom (out)(za)dunět, (za)hřímat, (za)hřmět hlubokým zvukem či hlasem

boot out: boot sb out of sthvyrazit, vyhodit, vykopnout koho odkud z práce, organizace ap.

brain: beat sb's brains out, bash sb's brains inrozbít komu hlavu

brazen out: brazen sth outneznat se k čemu, zcela zatlouct co o špatnosti ap.

breath: be out of breathbýt udýchaný, nemoci popadnout dech, sotva popadat dech

bring out in: bring sb out in sthpůsobit komu co vyrážku ap.

burn out: burn (itself) outdohořet, vyhasnout oheň, vyhořet palivo

buy out: buy sb outvyplatit koho podílníka, spolumajitele ap.

call: call (out)(za)volat nahlas, vyvolat oznámit, sport. odpískat zákrok ap.

call out: call sb outpřivolat, zavolat, povolat koho na pomoc

camped: camped (out)utábořený, kempující kde

carve: carve (out)sth vybojovat (si), vybudovat si kariéru ap., urvat si svůj díl co

cat: let the cat out of the bagpustit si pusu na špacír, vykecat to nechtěně vyzradit

catch out: catch sb outnachytat, dostat koho na co/čem na neznalost ap.

cavern: cavern (out)sth vyhloubit co

chew out: chew sb outseřvat, sjet, zdrbat koho

chuck out: chuck sth outvyhodit, zahodit co

clean out: clean sb outobrat, oholit koho zcela okrást

closet: come out of the closetpřiznat se k homosexualitě

come out: come out for/against sthvystoupit na podporu čeho/proti čemu

condition: be out of conditionnebýt v kondici, být z formy

control: be/get out of controlbýt mimo kontrolu, vymknout se kontrole

cop out: be copping outof sth snažit se vyvléct, vykrucovat se, vytáčet se z čeho

cost: cost (out)sth odhadnout náklady na co předem, vykalkulovat cenu

count out: count sb outvyloučit koho, nepočítat s kým, vynechat koho z čeho

cry: cry (out)sth (za)křičet, (vy)křiknout, (z)volat co

cut out: cut sth outvystřihnout, vyříznout

danger: out of dangermimo nebezpečí při nemoci či zranění

deal: deal (out)rozdávat karty

dig: dig osf out of sthvyhrabat se z čeho problémů ap.

dig out: dig sb/sth outof sth vykopat, vyhrabat, vydolovat co/koho odkud

dish out: dish it outto sb hovor. dát co proto komu zkritizovat, potrestat

dole out: dole sth outrozdělovat, rozdělit, rozdávat co

door: out of doorsvenku, v přírodě ne uvnitř budovy

do out: done outvyvedený, udělaný jak styl pokoje ap.

do out of: do sb out ofsth hovor. (o)šidit, obrat, připravit, okrást koho o co podvodem ap.

drag out: drag sth outprotahovat, prodlužovat, natahovat co proces ap.

draw out: draw sb outrozpovídat koho, přimět k řeči

drown: drown (out)sth přehlušit co zvuk

drum out: drum sb outpropustit, vyloučit koho za trest

eat: be eating out of sb's handzobat komu z ruky

eke: eke (out) a living, eke out an existencenuzně se protloukat, žít z ruky do úst, živořit finančně

every: out of/in/for everykolik z každých kolika, každý kolikátý při udávání poměru

farm out: farm sb out to sbsvěřit koho do péče komu pěstounovi ap.

fathom: fathom (out)sth pochopit co, přijít na kloub čemu, přen. proniknout do čeho

feel out: feel sb outoťuknout si koho nenápadně zjistit názory ap.

fig: fig outvyfiknout (se), oháknout (se)

fight out: fight sth outvybojovat (si) co, vyřešit bojem co, přít se o co

find out: find sth outzjistit, přijít na, vypátrat co důkaz ap.

fish out: fish sth outfrom sth vylovit, vytáhnout co odkud

fit out: fit sth out/upwith sth vybavit čím dům, byt, vystrojit, vyzbrojit koho čím pro speciální účel ap.

fizzle: fizzle (out)vyšumět, rozplynout se, (vy)jít do ztracena po slibném začátku

flatten: flatten (out)sth zploštit (se), zplacatit (se) nerovnosti ap.

flip: flip (out)vybuchnout, vypěnit

flush: flush (out)sth pročistit, propláchnout co oči, ledviny ap.

freak: freak (out)(začít) šílet, ztratit hlavu, zpanikařit

freeze out: freeze sb outvyšachovat, odříznout koho

frighten: frighten sb to death, frighten sb out of sb's witsvylekat koho k smrti

frighten out of: frighten sb out ofsth odstrašit koho od čeho

get out: get sth out of sbdostat co z koho přiznání ap.

go: go all out for/to do sthdělat vše pro co/proto aby

grind out: grind sth outmechanicky dělat (jedno za druhým) rutinně, bez zájmu, vypotit, zplodit stěží stvořit

hand: have sb eating out of one's handzcela ovládat, mít omotaného kolem prstu koho

hatch: hatch (out)sth vysedět co mládě z vejce

have: have it out with sbvyřídit si to, vyříkat si to s kým, otevřeně si promluvit s kým

have out: have sth outnechat si vytrhnout co zub ap., nechat si vyoperovat, mít vyoperované slepé střevo

hear out: hear sb outvyslechnout (si) koho/co

hell: get the hell out of sthvypadnout odkud jít pryč

help out: help sb out(vy)pomoci, vypomáhat komu prací, půjčkou ap.

inside: be inside outbýt naruby oděv ap.

invite out: invite sb outpozvat (někam) koho do kina ap.

joint: to put sb's nose out of jointdotknout se, urazit koho ponížením ap.

about: be out and aboutbýt zase na nohou, už zase chodit ven po nemoci, omezení ap.

radial: radial (tyre)radiální pneumatika

sick: sick (and tired)of sth mající plné zuby čeho, otrávený, znechucený čím

tire out: tire sb outvyčerpat, utahat, velice unavit koho

changer: tyre changerzouvačka pneumatik

full-size: motor. full-size spare tyre/AmE tireplnohodnotná rezerva pneumatika

pneumatic: pneumatic tyre/tirepneumatika plněná vzduchem

puncture: puncture a tyrepíchnout s autem ap.

solid: solid tyreplná pneumatika bez dutiny

track: tire tracksotisky pneumatik

tubular: tubular tyre/AmE tiregaluska

tyre: spare tyrerezerva, náhradní pneumatika

even: Even though she's tired she came.Ačkoli je unavená, přišla.

may: They may have been tired.Možná, že byli unavení.

seem: You seem tired.Vypadáš unaveně.

tired: I am tired of it.Už toho mám dost., Už mě to nebaví.

kolo: blow a tyre, have a puncturepíchnout kolo

náhradní: spare part/tirenáhradní díl/pneumatika

obutí: winter tyreshovor. zimní obutí auta

omrzet (se): sb tired of sth/sb, got tired, grew weary of sthkoho omrzelo co

plný: solid tyretech. plná pneumatika bez dutiny

pneumatika: flat/spare tyrepíchnutá/náhradní pneumatika

přezout: change the tyreshovor. přezout pneumatiky

řetěz: snow/AmE tire chainssněhové řetězy

zimní: winter tyreszimní pneumatiky

zprotivit se: sb got sick/tired/weary of sth, got/grew fed up with sthkomu se zprotivilo co

bavit: I am tired of it., I don't enjoy it anymore., I have grown tired of it.Už mě to nebaví.

napumpovat: Pump up the tyres.Napumpuj pneumatiky.

nudit: This work bores me., už mě nebaví I am tired of this work.Ta práce mě nudí.

přestávat: I'm getting tired of it.Přestává mě to bavit.

ucházet: The front tyre is going flat/loses air.Uchází přední pneumatika.

unavený: dead tiredk smrti unavený

unavit se: He tires easily.Snadno se unaví.

krk: I'm sick and tired of it., štve BrE It's getting up my nose.Už mi to leze krkem.

zub: be fed up with sb/sth, be sick and tired, be sick to death, have a bellyful of sb/sthhovor. mít plné zuby koho/čeho