Hlavní obsah

cry [kraɪ]

Vyskytuje se v

cry: sth (za)křičet, (vy)křiknout, (z)volat cocry (out)

hue: povyk, pokřik hlasité protestyhue and cry

wolf: dělat planý poplachcry wolf

voice: ojedinělý hlas odporu ap.a (lone) voice in the wilderness, a voice crying in the wilderness

keep: Kousla jsem se do rtu, abych nevykřikla.I bit my lip to keep from crying out.

start: Rozesmál/Rozplakal se.He started laughing/crying.

pokřik: válečný pokřikwar cry, indiánský war whoop

pomoc: volat o pomoccry for help, telefonem call for help

brečet: Proč brečíš?Why are you crying?

dovolat se: Pomoci se nedovolala.Her cries for help were not answered.

křičet: Křičela o pomoc.She cried for help.

o: volat o pomoccry for help

plakat: Plakala radostí.She cried for joy.

rozplakat se: Dítě se rozplakalo.The child began to cry.

slzet: slzet radostícry for joy

vykřikovat: vykřikovat ze spanícry out in one's sleep

vyplakat se: vyplakat se z toho pláčem zahnatcry it off

mléko: (Nemá cenu) plakat nad rozlitým mlékem.(It is no use) cry(ing) over spilt milk.

rozlitý: Nemá cenu plakat nad rozlitým mlékem.It's no use crying over spilt milk.